Deportes e Tempo Libre

Responsable do Departamento: Elena Roca Moro

Funcións principais do Departamento:

  • Planificación e xestión do Departamento.
  • Diseño de Programas deportivos e de Tempo libre.
  • Organización de eventos deportivos e de Tempo libre.
  • Impartición actividades físicas e deportivas: Ximnasia de mantemento para adultos, ximnasia para maiores e cachibol, e das actividades extraescolares.