Padrón

Responsable do Departamento: Inés Sánchez del Río

Funcións principais do Departamento:

  • Xestión de altas e baixas no padrón municipal de habitantes.
  • Certificados padroais.