Secretaría-Intervención

Secretario-Interventor: Eladio Bendaña Pardo

Funcións principais do Departamento:

  • Firma de certificados
  • Solución de expedientes
  • Asistencia a plenos
  • Xuntas de Goberno