Urbanismo

Arquitecto: Luis Couto González

Responsable do Departamento: Carmen Blanco Villares

Funcións principais do Departamento:

  • Obras e proxectos
  • Licenzas de obras
  • Antigüidade da vivenda
  • Subvencións para rehabilitación de vivendas