Noticias

Lun, 29/03/2021

O Concello de Mesía informa de que a Axencia Instituto Enerxético de Galicia publicou hoxe, 29.03.2021, no DOG núm. 59, a Resolución, do 16 de marzo de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2021.

Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas físicas que realicen algunha das actuacións establecidas nas bases reguladoras nunha vivenda sita na Comunidade Autónoma de Galicia. Para ser beneficiario terá que tramitar a súa solicitude a través dalgunha das entidades colaboradoras adheridas que figuren na lista que se publique na páxina web do Inega (www.inega.gal).

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o 20 de abril de 2021 ás 9.00 horas e rematará o 30 de setembro de 2021 ou cando se esgoten os fondos.

Máis información en "Ler máis".

Ven, 26/03/2021
AXUDAS MUNICIPAIS NACEMENTO ANO 2021

O Concello de Mesía aprobou hoxe, 26/03/2021, por Decreto de Alcaldía núm. 111/2021 as bases reguladoras das axudas por nacemento de fillo/a, adopción e/ou acollemento durante o ano 2021 coa finalidade proporcionar apoio económico a aquelas familias na que se produza o nacemento, adopción ou acollemento dun novo membro da unidade familiar.

axuda consistirá no pagamento único de 300,00 € por cada nacemento, adopción ou acollemento.

O prazo de solicitude destas axudas iniciarase a partir do día seguinte ao de publicación no Boletín Oficial da Provincia da convocatoria específica de axudas do concello e finalizará o 31 de decembro de 2021.

As solicitudes presentaranse nas oficinas municipais, sen prexuízo do que dispón o artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común.

Máis información en "Ler máis".

Lun, 22/03/2021
NOVAS DE PRIMAVERA 2021 - Concello de Mesía

O Concello de Mesía presenta as novas actividades, saídas e avisos para a primavera 2021:

- Estudantado: achegas de máscarillas e préstamo de ordenadores e impresoras.

- Infancia: Campamento Xoecon Semana Santa e Prazos de presentación de solicitudes para o Punto de Atención a Infancia.

- Xuventude: Voluntariado xuvenil  e saídas

- Saídas de sendeirismo en abril e maio.

- Ximnasia en liña.

- Formación para adultos e maiores: curso de alfabetixación dixital.

- Información de Recollida residuos voluminosos

Ademáis temos algún aviso  de Servizos sociais e máis as obras previstas a realizar no 2021.

Lembrade anotarvos nos tempos marcados para cada actividade, que as prazas voan!

Lun, 22/03/2021

O Concello de Mesía informa de que o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) da Xunta de Galicia publicou no DOG núm. 54 do 22.03.2021 a Resolución do 05.03.2021 pola que se convocan, polo procedemento de concorrencia non competitiva ata esgotar o crédito dispoñible previsto, distintas LIÑAS DE SUBVENCIÓNS para actuacións de rehabilitación dirixidas a persoas físicas, entre outros beneficiarios, para o ano 2021:

- Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas
,  que se tramitará co código de procedemento VI422E. O prazo de presentación das solicitudes de subvención rematará o 22.04.2021 ou ata esgotamento de crédito.

- Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural, correspondente ás áreas de rehabilitación integral (ARI) de Camiños de Santiago
, que se tramitará co código de procedemento VI408H. O prazo de presentación das solicitudes de subvención rematará o 30.09.2021 ou ata esgotamento de crédito.

Máis información en "Ler máis".

Xov, 18/03/2021
APERTURA PRAZOS SOLICITUDE PRAZAS PARA O PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA MUNICIPA

Prazo para a presentación de solicitudes de preinscrición de prazas para o PAI para o curso 2021/2022:

Nenos/as que xa estiveron  neste curso e queiran renovar a praza para o vindeiro, farase na primeira quincena de maio (do 1 ao 15 de maio, ambos inclusive).

 Nenos/as que acudan por primeira vez, o prazo de preinscrición para a nova matrícula será na primeira quincena de xuño (do 1 ao 15 de xuño, ambos inclusive).

Achegamos o Decreto no que se resolve abrir os prazos e os anexos de solicitude.

Páxinas