Noticias

Lun, 01/08/2022

O pasado 29 de xullo de 2022, a Comisión de infraestructuras viarias, vías e obras da Deputación da Coruña aprobou o Plan de Vías Provinciais (VIPI) 2022, sexta fase integrado polo proxecto DP 4701 de Castro á estrada N-634 Cumbraos de ensanche e mellora da seguridade vial pk 0+923 ao 5+478 (Mesía).

Mar, 05/07/2022

O Concello de Mesía no día de hoxe, 05.07.2022, publica na páxina web e no taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal o Decreto de Alcaldía polo que se aproban as listas definitivas de admitidos/as-excluídos e de agarda das prazas do Punto de Atención á Infancia Municipal "Os Camiños" para o curso 2022-2023.

matrícula farase do 6 ao 15 de xullo do actual, ambos os dous incluídos, debendo presentarse no Rexistro Xeral do Concello a documentación establecida no artigo 8.3. do Regulamento de réxime interno do Punto de atención á infancia “Os Camiños” xunto coa aceptación da praza (Anexo III).

A non presentación da dita documentación en prazo entenderase como renuncia á praza.

Máis información en "Ler máis".

Lun, 04/07/2022
Eólico Legre

Acordo de 22 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambienta (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Legre, nos concellos de Mesía e Oza-Cesuras (ACoruña), (exp. IN408A 2020/097).

Solicitante/Promotor: GREEN CAPITAL POWER, SL

Ven, 01/07/2022

O Concello de Mesía aprobou hoxe, 01/07/2022, por Decreto de Alcaldía núm. 229/2022 as bases reguladoras das axudas por nacemento de fillo/a, adopción e/ou acollemento durante o ano 2022 coa finalidade proporcionar apoio económico a aquelas familias na que se produza o nacemento, adopción ou acollemento dun novo membro da unidade familiar.

axuda consistirá no pagamento único de 300,00 € por cada nacemento, adopción ou acollemento.

prazo de solicitude destas axudas iniciarase o día 08/07/2022 tras a publicación no Boletín Oficial da Provincia núm. 128, do 07/07/2022, da convocatoria específica de axudas do concello e finalizará o 31 de decembro de 2022. 

As solicitudes presentaranse nas oficinas municipais, sen prexuízo do que dispón o artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común.

Máis información en "Ler máis".

Lun, 20/06/2022

O Concello de Mesía presenta a súa programación de actividades para este verán.

Campamanto XOECON, escolas e campus infantís, xuvenís e para adultos, con diversas actividades deportivas (natación, tenis, ximnasia , pilates, aquagym) e cursos de formación (pintura, tablets e informática adultos e rapaces/zas). Tamén faremos saídas de sendeirismo, asi como programamos o Camiño de Santiago por etapas. Toda a información sobre as actividades está recollida no PROGRAMA DE ACTIVIDADES que adxuntamos no anexo.

A folla de inscrición pode entregarse na Casa da Cultura, no Concello ou por mail a casadacultura@concellodemesia.gal.
Inscricións do 20 o 29 de xuño para as Escolas de Verán. 

Lembrade estar atentos/as á páxina web e ao facebook do concello pois haberá actuacións e actividades que non están incluídas nesta programación e que se realizarán ao longo dos meses do verán.

 

Páxinas