Noticias

Ven, 07/10/2022
LAT 132KV

Lun, 10/10/2022

ACORDO do 5 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto LAT 132 kV evacuación parque eólico Legre, nos concellos de Oza-Cesuras e Mesía (expediente IN408A 2020/143).

Estado actual: en fase de envío de suxestións

Xov, 29/09/2022


O Concello de Mesía informa de que hoxe, 29/09/2022, saíu publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña o extracto polo que se convocan axudas para transporte escolar para o alumnado do curso 2022-2023.

prazo para presentar as solicitudes comeza mañá día 30/09/2022 ata o 28/10/2022, ambos os dous inclusive.

Máis información en "Ler máis".

Xov, 29/09/2022

O Concello de Mesía informa de que hoxe, 29/09/2022, saíu publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña o extracto polo que se convocan axudas para a adquisición de equipamentos informáticos para o alumnado do curso 2022-2023.

prazo para presentar as solicitudes comeza mañá día 30/09/2022 ata o 28/10/2022, ambos os dous inclusive.

Máis información en "Ler máis".

Mar, 27/09/2022

O Concello de Mesía publica as puntuacións totais definitivas obtidas polos/as participantes do proceso de selección de persoal e de alumnos-traballadores do Obradoiro de Emprego Reactiva I Oza-Cesuras, Coiros e Mesía.

Máis información en "Ler máis".

Ven, 23/09/2022

O Concello de Mesía aprobou hoxe, 23/09/2022,  por Decreto de Alcaldía núm. 373/2022 as bases reguladoras das axudas do Concello de Mesía para a adquisición de equipamentos informáticos para o alumnado durante o curso 2022/2023 coa finalidade de incrementar o número de fogares con recursos tecnolóxicos axeitados ante a necesidade, cada vez maior, para poder levar a cabo nos casos necesarios unha educación semipresencial ou a distancia e así promover o benestar social, contribuíndo a paliar os efectos da crise sanitaria provocada pola COVID-19, as diferenzas sociais, os riscos de exclusión e, en definitiva, favorecendo e garantindo a integración dos nenos e das nenas no sistema educativo.


As axudas están dirixidas ao alumnado que resida no concello e que estude educación primaria, secundaria, bacharelato, ciclos de formación profesional ou universitarios en centros públicos ou concertados no curso 2022-2023.

contía para atender as solicitudes é de 6.000,00 € con cargo ao orzamento municipal correspondente ao ano 2022.

prazo de solicitude destas axudas iniciarase a partir do día seguinte ao de publicación no Boletín Oficial da Provincia da convocatoria específica de axudas do concello e finalizará o día 28/10/2022.

As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Mesía ou dalgunha outra forma establecida no artigo 164 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

Máis información en "Ler máis".

Páxinas