ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES E USUARIOS DE MESÍA

Presidenta: Dona María Josefa Blanco Pedreira.
Enderezo: Lg. Seble, Visantoña, 15685, Mesía, A Coruña.