ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE SAN MARTÍN DE VISANTOÑA

Presidenta: Dona Amalia Mª Vieites Garaboa.
Enderezo: Lg. Painceira, nº 8, Visantoña, 15685, Mesía, A Coruña.