ASOCIACIÓN XUVENIL BOALLA

Presidenta: Dona Eva Mª Mirás Balado.
Enderezo: Lg. Novás,  Albixoi, 15685, Mesía, A Coruña.
Telf. 981 199 813.