Información Covid-19. Volverán os días Bos

Concello de Mesía
Lun, 06/04/2020

Desde o Concello de Mesía, ante esta grave crise sanitaria, pídese á veciñanza a difusión desta información oficial que nos axudará a superar antes a situación.

Recomendacións e Precaucións a ter en conta:

A Atención dos servizos administrativos municipais será por médios telemáticos a través da Sede electrónica https://sede.concellodemesia.gal, ou por email: correo@concellodemesia.gal

Ou no teléfono 981687001 que teñen á súa disposición en horario de 9 a 14 horas.

No caso de imperiosa necesidade atenderase mediante cita previa.

Si os veciños son coñecedores de algunha persoa que polos condicionantes añadidos precisa algún tipo de axuda para adquirir produtos de primeira necesidade, mediciñas ou cita médica, prégase se poñan en contacto nos telefónos 981687001 ou cos Servizos Sociais no 981687238

-Como debemos actuar en caso de sospeita de coronavirus ou enfermidade, sintomatoloxia, urxencia sanitaria…

-Medias de prevención, pautas e procedimentos de actuación.

-Lavado de mans con auga e xabón.

-Retirada de luvas e mascarillas.

-Como tratar os refugallos

-Coidados ás persoas vulnerabeis

-Compras imprescindibéis farmacia e primeira necesidade

Pódese obter máis información a traves da páxina web da Xunta https://coronavirus.sergas.gal en no teléfono específico 900 400 116

Teléfono Social Acompañámoste 900 400 800

#EsteVirusLoparamosUnidos

https://twitter.com/sanidadgob

https://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas20/coronavirus.htm