URXENTE: Medidas derivadas do estado de alarma polo CORONAVIRUS

Concello de Mesía
Lun, 16/03/2020

MARIANO IGLESIAS CASTRO, ALCALDE DO CONCELLO DE MESIA, A CORUÑA
 

COMUNICA:  
   

1. A TODOS/AS OS/AS VECIÑOS/AS QUE É DE OBRIGADO CUMPRIMENTO AS DIRECTRICES E PROHIBICIÓNS ESTABLECIDAS NO ESTADO DE ALARMA QUE DECLAROU O GOBERNO CENTRAL.


2. A ATENCIÓN DOS SERVIZOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS SERÁ UNICAMENTE POR MEDIOS TELEMÁTICOS, A TRAVÉS DA SEDE ELECTRÓNICA https://sede.concellodemesia.gal, CORREO ELECTRÓNICO correo@concellodemesia.gal OU TELÉFONO 981 687 001 QUE TEÑEN Á SÚA DISPOSICIÓN PARA COMUNICARSE CO CONCELLO.

UNICAMENTE EN CASO DE EXTREMA URXENCIA E IMPERIOSA NECESIDADE, ATENDERASE MEDIANTE CITA PREVIA.


3. TAMÉN SOLICITO AOS/ÁS VECIÑOS/AS QUE SE SON COÑECEDORES/AS DE QUE ALGUNHA PERSOA, POLOS CONDICIONANTES AÑADIDOS QUE XENERA O ESTADO DE ALARMA, PRECISA DE ALGÚN TIPO DE AXUDA PARA ADQUIRIR PRODUTOS DE PRIMERIA NECESIDADE, MEDICINAS, CITA MÉDICA, … PÓÑANSE EN CONTACTO CO CONCELLO NO TELÉFONO 981 687 001 OU COS SERVIZOS SOCIAIS NO TELÉFONO 981 687 238.


O QUE SE FAI PÚBLICO PARA XERAL COÑECEMENTO SOLICITANDO A COMPRENSIÓN E COLABORACIÓN DA VECIÑANZA.

 

Arquivos: