APOIO Á HOSTELERÍA E A OUTRAS ACTIVIDADES PECHADAS

Mér, 24/02/2021

O Concello de Mesía informa de que a Conselleria de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia convocou axudas, no DOG núm. 36, do 23.02.2021, pola ORDE do 22 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), e se procede á súa convocatoria para 2021.

A convocatoria pública de axudas inclúe dous programas:
- Programa I.  Apoio ao sector da hostalería (procedemento TR500C). Persoas beneficiarias: Persoas auónomas con ou sen persoal contratado, microempresas e pemes do sector da hostalería afectadas por peche conforme á normativa sanitaria, que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia e desenvolvan a actividade nun concello galego afectado polo peche ditado pola autoridade sanitaria da Xunta de Galicia segundo os decretos e ordes publicadas dende o 4 de xaneiro de 2021.
Programa II. Apoio a outras actividades pechadas (procedemento TR500D). Persoas beneficiarias: Persoas autónomas con ou sen persoal contratado, microempresas e pemes en actividades económicas diferentes da hostalería, que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia e estean afectados polos supostos de peche do establecemento ditado pola autoridade sanitaria da  Xunta de Galicia segundo as ordes publicadas dende o 4 de xaneiro de 2021.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible como anexo I (Hostalaría) ou como anexo II (Outras actividades pechadas), na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. Deberán cubrirse, necesariamente, todos os campos do formulario establecidos como obrigatorios, sendo unicamente válidas as solicitudes que se presenten no modelo establecido.

O prazo de presentación das solicitudes será do 24 de febreiro ata o 23 de marzo do 2021, ambos os dous incluídos, ou ben ata o esgotamento de crédito.

Máis información
na propia convocatoria ou chamando ao concello ao 981687001.