Axudas

Xov, 28/01/2021
PEL RURINNOVA

A Deputación Provincial da Coruña publicou no BOP núm. 2, do 05.01.2021, as bases reguladoras das axudas do proxecto PEL RURINNOVA para o fomento do emprendemento entre a mocidade da provincia da Coruña e dirixidas a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación, no marco do programa operativo de emprego xuvenil do Fondo Social Europeo, polas que se regulan as axudas ao emprendemento individual de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

A finalidade destas axudas PEL RURINNOVA é o fomento do autoemprego e a creación de empresas a través de accións e medidas dirixidas ao desenvolvemento de iniciativas empresariais da mocidade mediante o traballo autónomo, empadroados en concellos da provincia da Coruña, entre eles, no de Mesía.

Estes incentivos terán o obxecto de crear oportunidades de emprego estable e de calidade, converténdose nun instrumento para favorecer a creación de tecido empresarial no territorio rural da provincia da Coruña.

As persoas destinatarias destas axudas son persoas mozas menores de 30 anos inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil que promovan iniciativas empresariais de nova creación incorporadas ao réxime de autónomos como persoas físicas ou persoas xurídicas dende o 1 de abril de 2019.

Prazo de presentación de solicitudes: Ata ás 14.00 horas do 30 de abril de 2021.

Máis información en “Ler máis”.

Mér, 05/08/2020

 

A Deputación Provincial da Coruña publicou o día 4 de agosto do actual no Boletín Provincial da Coruña núm. 122, a apertura do prazo de presentación de solicitudes das seguintes convocatorias de axudas:

- PEL RURINNOVA_Xuventude Emprendedora
- PEL RELEVO_Creación de emprego para a mocidade

do Plan de Emprego Local, convocatorias publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm. 111, de 20 de xullo de 2020.

O prazo de solicitudes finalizará as 14.00 horas do 31 de agosto de 2020.

Máis información chamando ao concello ao 981687001 ou nos seguintes enlaces:

- Convocatoria liña de axudas PEL RURINNOVA_Xuventude emprendedora
- Extracto da convocatoria liña de axudas PEL RURINNOVA_Xuventude emprendedora
- Convocatoria liña de axudas PEL RELEVO_Creación de emprego
- Extracto da convocatoria liña de axudas PEL  RELEVO_Creación de emprego.

 

Lun, 20/07/2020
PEL_ PROGRAMA DE EMPREGO LOCAL

A Deputación Provincial da Coruña publicou no BOP núm. 111, do 20.07.2020, as bases reguladoras das axudas do proxecto PEL RELEVO para o fomento da contratación da mocidade da provincia da Coruña e dirixidas a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación, no marco do Programa operativo de emprego xuvenil do Fondo Social Europeo, polas que se regulan as subvencións ás empresas para a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.


A finalidade destas axudas PEL RELEVO é apoiar ao tecido empresarial rural na contratación laboral de mozos e mozas en situación de desemprego e inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e empadroados en concellos da provincia da Coruña, entre eles, en Mesía.

Estes incentivos terán o obxecto de crear oportunidades de acceso a emprego estable e de calidade, converténdose nun instrumento para favorecer o relevo xeracional no tecido empresarial do territorio rural da provincia da Coruña.

As persoas destinatarias destas axudas son pequenas, medianas empresas, microempresas e/ou persoas autónomas (empregadoras), promotoras de iniciativas empresariais sustentables que, con anterioridade á data da publicación da convocatoria desta axuda, desenvolvan unha actividade con ánimo de lucro, calquera que sexa a súa forma xurídica, e reúnan os requisitos sinalados e que realicen contratacións indefinidas de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

O prazo de presentación da solicitude das ditas axudas determinaranse no anuncio de publicacion da convocatoria do presente programa no BOP.

Máis información en “Ler máis”.

Lun, 20/07/2020
PEL_PLAN DE EMPREGO LOCAL

A Deputación Provincial da Coruña publicou no BOP núm. 111, do 20.07.2020, as bases reguladoras das axudas do proxecto PEL RURINNOVA para o fomento do emprendemento entre a mocidade da provincia da Coruña e dirixidas a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación, no marco do programa operativo de emprego xuvenil do Fondo Social Europeo, polas que se regulan as axudas ao emprendemento individual de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.


A finalidade destas axudas PEL RURINNOVA é o fomento do autoemprego e a creación de empresas a través de accións e medidas dirixidas ao desenvolvemento de iniciativas empresariais da mocidade mediante o traballo autónomo, empadroados en concellos da provincia da Coruña, entre eles, no de Mesía.

Estes incentivos terán o obxecto de crear oportunidades de emprego estable e de calidade, converténdose nun instrumento para favorecer a creación de tecido empresarial no territorio rural da provincia da Coruña.

As persoas destinatarias destas axudas son persoas mozas menores de 30 anos inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil que promovan iniciativas empresariais de nova creación incorporadas ao réxime de autónomos como persoas físicas ou persoas xurídicas dende o 1 de abril de 2019.

O prazo de presentación da solicitude das ditas axudas determinaranse no anuncio de publicacion da convocatoria do presente programa no BOP.

Máis información en “Ler máis”.

Lun, 06/07/2020
AXUDA CHEQUE AUTONOMOS SEGUIMOS ADIANTE

A Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia publicou no DOG núm. 133, do 06.07.2020, as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas para as persoas traballadoras autónomas de Galicia do programa Cheque autónomo seguimos adiante.

A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica ás persoas traba­lladoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados na actual situación económica motivada pola pandemia do COVID-19.

O prazo de solicitude remata o 06.08.2020.

Máis información en "Ler máis".

Lun, 06/07/2020
PROGRAMA EMEGA XUNTA DE GALICIA

A Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia convocou as axudas ao programa Emega que comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como o acceso a servizos específicos de información, asesoramento e orien­tación empresarial co obxecto de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres (DOG núm. 133, 06.07.2020)

O programa Emega comprende as seguintes liñas e axudas complementarias: Liña Emprende, Liña Innova, Liña Activa, Liña ITEF e Concilia.

O prazo de solicitude remata o 06.08.2020.

Máis información en "Ler máis".

Xov, 02/07/2020
AXUDAS ENERXÍAS RENOVABLES TERMICAS 2020-2021_INEGA

O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) publicou no DOG núm. 129 do 01.07.2020 a Resolución do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021.

O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte enerxética a xeotermia, a aerotermia e a solar térmica (código de procedemento IN421G).

Estas subvencións están dirixidas a entidades sen ánimo de lucro, a empresas legalmente constituídas e autónomos así como a entidades locais e entidades dela dependentes.

O prazo de presentación das solicitudes de subvención rematará o 03.08.2020.

Máis información en "Ler máis".

Lun, 01/06/2020

A Deputación da Coruña reabre o prazo para solicitar as axudas das liñas PEL-PEMES e PEL-EMPRENDE do Plan de emprego Local 2020 dirixidas a pequenas e medianas empresas, autónomos/as, emprendedores/as da provincia. O prazo de solicitudes, que foi suspendido en marzo debido ao estado de alarma, retómase de novo a partir de hoxe, luns 01.06.2020, e estará aberto ata o 11 de xuño.


Máis información no seguinte enlace "PEL-PEMES e PEL-EMPRENDE" ou chamando ao concello ao 981687001.

Lun, 27/04/2020

O Estado publicou no Boletín Oficial do Estado núm. 112 do 22.04.2020 o Real Decreto – Lei 15/2020, de 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego. Este novo paquete de medidas económicas e sociais centránse en apoiar ás empresas e aos/ás traballadores/as reforzando, complementando e ampliando as decisións adoptadas dende a segunda semana de marzo para contrarrestar o impacto do COVID-19:

- Medidas para reducir os costes operativos das PYMES e autónomos/as.
- Medidas para reforzar a financiación empresarial.
- Medidas fiscais.
- Medidas para facilitar o axuste da economía e protexer o emprego.
- Medidas de protección aos cidadáns.
 

Máis información en "Ler máis", na Web do SEPE e no Facebook do SEPE.

Mar, 31/03/2020

O Goberno aprobou un paquete de medidas extraordinarias para traballadores/as por conta propia, empresas e traballadores asalariados afectados pola declaración do estado de alarma ante a pandemia polo COVID-19.

Unha das principais medidas destínase aos/ás autónomos/as coa aprobación dunha prestación extraordinaria co obxecto de paliar os efectos negativos sobre os seus negocios da pandemia do COVID-19.

Toda a información sobre a dita prestación poden vela en "Ler máis".

Páxinas