DATAS REALIZACIÓN PROBAS OBTENCIÓN CERTIFICADOS LINGUA GALEGA

Mér, 05/05/2021

 


O Concello de Mesía informa de que a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura, Educación e Universidade publicou no DOG núm. 83, de 04.05.2021, a Resolución do 23 de abril de 2021, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021, que foron convocadas mediante a Resolución do 8 de marzo de 2021.

 


As datas nas que se realizarán as probas en Santiago de Compostela son:
- Celga 4:
              - Persoas admitidas que o primeiro apelido comece polas letras Y, Z, A, B, C, D, E e F: 22 de maio do 2021 
              - Persoas admitidas que o primeiro apelido comece polas letras G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ e O: 23 de maio do 2021 
              - Persoas admitidas que o primeiro apledio comece polas letras P, Q, R, S, T, U, W e X: 29 de maio de 2021.

- Celga 2: 30 de maio de 2021, para todas as persoas admitidas.

- Celga 3:
              - Persoas admitidas que o primeiro apelido comece polas letras Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K: 5 de xuño do 2021 
              - Persoas admitidas que o primeiro apelido comece polas letras L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W e X: 6 de xuño do 2021 

- Celga 1: 12 de xuño do 2021, para todas as persoas admitidas.
 

Os centros e horarios de realización das probas, así como as listaxes definitivas de persoas admitidas para cada nivel e localidade, poderán consultarse na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística  ( https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias ).