RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ven, 15/01/2021

A Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia publicou no DOG núm. 8, do 14.01.2021, a convocatoria pública para o ano 2021 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

As 7 cualificacións profesionais ofertadas son as seguintes:
•Atención sociosanitaria a persoas no domicilio: 325 prazas.
•Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais: 225 prazas.
•Socorrismo en espazos acuáticos naturais: 150 prazas.
•Socorrismo en instalacións acuáticas: 150 prazas.
•Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural: 150 prazas.
•Vixiancia e seguridade privada : 162 prazas.
•Servizos para o control de pragas: 47 prazas.

Nesta cualificación de Servizos para o control de pragas non se admiten novas solicitudes e só poden presentarse os que quedaron na lista de espera da anterior convocatoria.

O prazo de inscrición é dende o día 15 de xaneiro ata o día 11 de febreiro de 2021, ambos incluídos.

Para poder presentarse deberán posuír os seguintes requisitos:
•Ter experiencia laboral de alomenos 3 anos nos últimos 10 anos.
•Ou ter cursos de formación relacionados coa cualificación á que se queira presentar de 300 horas realizados nos últimos 10 anos.

Máis información pulsando no seguinte enlace: Información Portal de Emprego.

Ademais, a información e orientación necesaria para aquelas persoas que queiran participar no procedemento será facilitada nos seguintes puntos:
a) No Instituto Galego das Cualificacións.
b) Nas xefaturas territoriais da Consellería de Emprego e Igualdade.
c) Nas oficinas do Servizo Público de Emprego de Galicia.
d) Nos centros propios de Formación Profesional para o Emprego da Consellería de Emprego e Igualdade.
ou chamando ao concello ao 981687001.