BASES E CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO DOUS PEÓNS_PROGRAMA PEL CONCELLOS 2023

Obxecto: 
O obxecto da presente convocatoria é a contratación, en réxime de dereito laboral, a xornada completa, baixo a modalidade de contrato para a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral, de acordo coa disposición adicional novena do texto refundido da Lei de Empleo, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2015, de 23 de outubro, de DOUS PEÓNS para o Concello de Mesía, ao abeiro do Programa PEL-CONCELLOS 2023 de axudas á contratación de persoal para a execución de obras e servizos mínimos municipais nos concellos da provincia (BOP nº 13 do 19.01.2023) da Deputación da Coruña. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.166,67 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. O prazo de solicitudes para participar no dito proceso selectivo é dende o día 4 ao o 11 de abril de 2023, ambos os dous inclusive.
Documentación: 
ANUNCIO_CONVOCATORIA_BOP_03-04-2023.pdf   -  Publicado: 03/04/2023 - 13:22
Documentación Complementaria: 
BASES_PEONS_PEL_CONCELLOS_2023.pdf   -  Publicado: 03/04/2023 - 13:22
ANEXOS_.pdf   -  Publicado: 03/04/2023 - 13:22
LISTA_PROVISIONAL_PROCESO_SELECTIVO_PEONS   -  Publicado: 12/04/2023 - 13:42
NOMEAMENTO_PEONS_PROGRAMA PEL CONCELLOS 2023   -  Publicado: 20/04/2023 - 10:53