CONTRATACIÓN PEÓNS_ PIL 2018

Obxecto: 
Despois do correspondente proceso selectivo para a contratación de dous peóns para a execución de obras e servizos mínimos municipais ao abeiro do Programa de Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña dirixido a concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes durante o exercicio 2018, e segundo a convocatoria e as bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de data 24.05.2018, publicase a resolución pola que se acorda a contratación dos ditos peóns..
Documentación: 
Contratacion_peons_PIL_2018.pdf   -  Publicado: 27/06/2018 - 11:17