PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS/DÚAS SOCORRISTAS

Obxecto: 
O obxecto da presente convocatoria é a CONTRATACIÓN en réxime de dereito laboral, a xornada completa, baixo a modalidade de contrato temporal por obra ou servizo determinado, de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, DOUS/DÚAS SOCORRISTAS para a realización do servizo de vilixancia e salvamento nas piscinas municipais do Concello de Mesía . A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.280,54 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. PRAZO SOLICITUDE PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO ATA O 23.05.2019, INCLUSIVE.
Documentación: 
Bases_contratacion_socorristas.pdf   -  Publicado: 16/05/2019 - 08:28
Documentación Complementaria: 
Listaxe admitidos e data proba selección   -  Publicado: 27/05/2019 - 19:36
Certificado resultado proceso selección   -  Publicado: 29/05/2019 - 14:33
Certificado resultado nomeamento socorristas   -  Publicado: 31/05/2019 - 12:55