PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DUN PEÓN APROL RURAL 2019

Obxecto: 
O obxecto da presente convocatoria é a CONTRATACIÓN en réxime de dereito laboral, a xornada completa, baixo a modalidade de contrato temporal por obra ou servizo determinado, de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, DUN PEÓN para a realización de labores de mellora forestal no Concello de Mesía ao abeiro da subvención concedida pola Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña denominada APROL RURAL 2019. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.178,14 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias
Documentación: 
BASES_CONTRATACION_PEON_APROL_RURAL_2019.pdf   -  Publicado: 02/05/2019 - 13:13
Documentación Complementaria: 
Certificado_resultado_seleccion.pdf   -  Publicado: 13/05/2019 - 12:57
Certificado_nomeamento.pdf   -  Publicado: 13/05/2019 - 14:54