PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN PEÓN-CONDUCTOR

Obxecto: 
O obxecto da presente convocatoria é a CONTRATACIÓN en réxime de dereito laboral, a xornada completa, baixo a modalidade de contrato temporal por obra ou servizo determinado, de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, DUN PEÓN CONDUTOR para o Concello de Mesía. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.302,58 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias
Documentación: 
Bases convocatoria e Anuncio BOP nº 25   -  Publicado: 05/02/2019 - 13:08
Documentación Complementaria: 
Solicitude participación proceso selectivo peón-condutor   -  Publicado: 05/02/2019 - 13:09
Certificado resultado proceso selectivo peón-condutor   -  Publicado: 07/03/2019 - 11:37
Nomeamento persoal laboral temporal posto de peón-condutor   -  Publicado: 08/03/2019 - 12:55