Ofertas de Emprego

 • O obxecto da presente convocatoria é a CONTRATACIÓN en réxime de dereito laboral, a xornada completa, baixo a modalidade de contrato temporal por obra ou servizo determinado, de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, de DOUS/DÚAS SOCORRISTAS para a realización do servizo de vilixancia e salvamento nas piscinas municipais do Concello de Mesía durante a tempada estival ao abeiro do Programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña para o exercicio 2021 da Deputación Provincial da Coruña . A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.317,91 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. PRAZO SOLICITUDE PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO DENDE O 11.05.2021 ATA O 18.05.2021, INCLUSIVE.
 • O obxecto da presente convocatoria é a contratación de catro peóns para a realización de obras e servizos mínmos municipais do Concello de Mesía ao abeiro do Programa PEL CONCELLOS REACTIVA 2021 da Deputación Provincial da Coruña. A contratación realizarase baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.108,33 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. PRAZO SOLICITUDE PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO ATA O 19.04.2021 INCLUSIVE.
 • RECOPILACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADAS E PÚBLICAS NA ZONA QUE POIDAN RESULTAR DE INTERESE NA BUSCA DE EMPREGO
 • INFORMASE DE QUE A EMPRESA TEJAS VEREA S.A.U., SITA EN LANZÁ, BUSCA PERSOAL DE PRODUCIÓN PARA A LIÑA DE FABRICACIÓN DE TELLAS CERÁMICAS. MÁIS INFORMACIÓN PULSANDO NO TÍTULO E VENDO O DOCUMENTO QUE SE ADXUNTA.
 • FAISE SABER QUE DENDE HOXE, 01.03.2021, E ATA O 30.04.2021, ESTÁ ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN NAS LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA NAQUELAS QUE FIGURAN ABERTAS NO MOMENTO DA APERTURA DO PERÍODO DE INSCRICIÓN. PÓDESE CONSULTAR AS LISTAS ABERTAS NO DOCUMENTO ADXUNTO. MÁIS INFORMACIÓN PREMENDO NESTE ENLACE https://www.xunta.gal/funcion-publica/contratacion-temporal/xeracion-de-solicitudes OU CHAMANDO AO CONCELLO AO 981687001
 • O obxecto da presente convocatoria é a contratación dun/ha auxiliar de apoio, que prestará o servizo de apoio na atención educativa e asistencial aos/ás nenos/as de 3 meses a 3 anos no Punto de Atención á Infancia Os Camiños, e a elaboración dunha bolsa de emprego. A contratación realizarase baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.108,33 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. PRAZO SOLICITUDE PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO ATA O 20.08.2020 INCLUSIVE.
 • O obxecto da presente convocatoria é a contratación dun/ha educador/a infantil, que prestará o servizo de atención educativa e asistencial aos/ás nenos/as de 3 meses a 3 anos no Punto de Atención á Infancia Os Camiños, e a elaboración dunha bolsa de emprego. A contratación realizarase baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.168,18 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. PRAZO SOLICITUDE PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO ATA O 20.08.2020 INCLUSIVE.
 • RECOPILACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADAS E PÚBLICAS NA ZONA QUE POIDAN RESULTAR DE INTERESE NA BUSCA DE EMPREGO
 • O obxecto da presente convocatoria é a contratación dun peón, que realizará labores de mellora forestal no municipio, ao abeiro da subvención concedida pola Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña denominada APROL RURAL 2020. A contratación realizarase baixo a modalidade de contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.204,64 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. O proceso selectivo realizarase a través dunha oferta de emprego que se presentará na Oficina de emprego de Ordes conforme ás instrucións sinaladas na concesión da dita subvención.
 • O obxecto da presente convocatoria é a CONTRATACIÓN en réxime de dereito laboral, a xornada completa, baixo a modalidade de contrato temporal por obra ou servizo determinado, de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, de DOUS SOCORRISTAS para a realización do servizo de vilixancia e salvamento nas piscinas municipais do Concello de Mesía durante dous meses ao abeiro do Programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña para o exercicio 2020 da Deputación Provincial da Coruña . A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.306,15 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. PRAZO SOLICITUDE PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO ATA O 19.06.2020, INCLUSIVE.
 • O obxecto da presente convocatoria é a CONTRATACIÓN en réxime de dereito laboral, a xornada completa, baixo a modalidade de contrato temporal por obra ou servizo determinado, de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, de TRES PEÓNS para o Concello de Mesía ao abeiro da subvención concedida pola Deputación Provincial da Coruña PEL CONCELLOS 2020. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.108,33 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. O contrato terá unha duración máxima de cinco meses e nove días. As funcións propias do posto son, entre outras, a realización de tarefas de desbroce e limpeza dos parques e prazas públicas do concello, así como o mantemento dos viarios municipais mediante a limpeza, bacheo e outras reparacións varias así como traballos na rede de sumidoiros e nos accesos aos núcleos de poboación. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES para participar no proceso selectivo ata o 05.06.2020, inclusive.
 • RECOPILACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADAS E PÚBLICAS NA ZONA QUE POIDAN RESULTAR DE INTERESE NA BUSCA DE EMPREGO
 • RECOPILACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADAS E PÚBLICAS NA ZONA QUE POIDAN RESULTAR DE INTERESE NA BUSCA DE EMPREGO
 • O obxecto a presente convocatoria a contratación temporal dun/dunha técnico deportivo mediante contrato de obra ou servizo cunha duración estimada de oito meses. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.732,98 € brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. A duración deste contrato quedará vinculada á baixa por maternidade que se está cubrir, cunha duración estimada de oito meses, do 30 de setembro de 2019 ata o 31 de maio de 2020, podendo reducirse ou ampliarse a súa duración en función do feito causante. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES para participar no proceso selectivo ata o 09.09.2019, inclusive.
 • RECOPILACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADAS E PÚBLICAS NA ZONA QUE POIDAN RESULTAR DE INTERESE NA BUSCA DE EMPREGO

Páxinas