Ofertas de Emprego

 • RECOPILACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADAS E PÚBLICAS NA ZONA QUE POIDAN RESULTAR DE INTERESE NA BUSCA DE EMPREGO
 • O obxecto da presente convocatoria é a CONTRATACIÓN en réxime de dereito laboral, a xornada completa, baixo a modalidade de contrato temporal por obra ou servizo determinado, de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, de TRES PEÓNS para o Concello de Mesía ao abeiro da subvención concedida pola Deputación Provincial da Coruña PEL CONCELLOS 2019. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.050,00 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. O contrato terá unha duración máxima de cinco meses e dezaoito días. As funcións propias do posto son, entre outras, a realización de tarefas de desbroce e limpeza dos parques e prazas públicas do concello, así como o mantemento dos viarios municipais mediante a limpeza, bacheo e outras reparacións varias así como traballos na rede de sumidoiros e nos accesos aos núcleos de poboación. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES para participar no proceso selectivo ata o 19.06.2019, inclusive.
 • O obxecto da presente convocatoria é a CONTRATACIÓN en réxime de dereito laboral, a xornada completa, baixo a modalidade de contrato temporal por obra ou servizo determinado, de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, DUN/DUNHA SOCORRISTA para o Concello de Mesía. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.280,54 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. O contrato ten una duración dende o día 20 de xuño ao 1 de setembro de 2019, ambos os dous incluídos. PRAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES ATA O 17.06.2019.
 • O obxecto da presente convocatoria é a CONTRATACIÓN en réxime de dereito laboral, a xornada completa, baixo a modalidade de contrato temporal por obra ou servizo determinado, de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, DOUS/DÚAS SOCORRISTAS para a realización do servizo de vilixancia e salvamento nas piscinas municipais do Concello de Mesía . A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.280,54 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. PRAZO SOLICITUDE PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO ATA O 23.05.2019, INCLUSIVE.
 • O obxecto da presente convocatoria é a CONTRATACIÓN en réxime de dereito laboral, a xornada completa, baixo a modalidade de contrato temporal por obra ou servizo determinado, de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, de TRES PEÓNS para formar parte da cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais do Concello de Mesía ao abeiro da subvención concedida pola Deputación Provincial da Coruña en virtude do Programa PEL CONCELLOS anualidade 2019. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.050,00 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. PRAZO SOLICITUDE PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO ATA O 23.05.2019, INCLUSIVE.
 • RECOPILACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADAS E PÚBLICAS NA ZONA QUE POIDAN RESULTAR DE INTERESE NA BUSCA DE EMPREGO
 • O obxecto da presente convocatoria é a CONTRATACIÓN en réxime de dereito laboral, a xornada completa, baixo a modalidade de contrato temporal por obra ou servizo determinado, de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, DUN PEÓN para a realización de labores de mellora forestal no Concello de Mesía ao abeiro da subvención concedida pola Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña denominada APROL RURAL 2019. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.178,14 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias
 • O obxecto da presente convocatoria é a CONTRATACIÓN en réxime de dereito laboral, a xornada completa, baixo a modalidade de contrato temporal por obra ou servizo determinado, de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, DUN PEÓN CONDUTOR para o Concello de Mesía. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.302,58 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias
 • Ten por obxecto a presente convocatoria a contratación temporal dun/dunha monitor/a de tempo libre mediante contrato de obra ou servizo cunha duración estimada dun ano, prorrogable outro ano máis. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.050,00 € brutos ao mes, incluida a parte proporcional das pagas extraordinarias.
 • A Deputación Provincial da Coruña no marco do Proxecto EIXO_Estratexia de Inserción Xove da liña 4 do Plan de Emprego Local está a programar o ITINERARIO DE PRÁCTICAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA. Este itinerario concíbese como unha oportunidade de prácticas profesionais de 760 horas, aproximadamente 6 meses de duración, para 15 mozas e mozos que buscan o seu primeiro emprego en postos relacionados coa formación académica ou laboral (certificado de profesionalidade de nivel 3) adquirida no sistema de educación regrada ou non regrada, en calquera da súas especialidades, fomentando así a súa empregabilidade a través da adquisición de experiencia profesional das persoas mozas desempregadas da provincia. PERSOAS BENEFICIARIAS: Todas aquelas persoas menores de 30 anos e desempregadas da provincia da Coruña, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, inscritas na Oficina de Emprego correspondente e rexistradas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xove, e que cumpran ademais os seguintes requisitos: - Ter cumpridos os 16 anos - Estar empadroado/a nalgúns dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia da Coruña - Cumprir os requisitos de adscrición a este itinerario en concreto: Persoas mozas desempregadas da provincia, capacitadas académica e profesionalmente e con titulacións de Técnico Medio e Superior en Formación Profesional ou certificado de profesionalidade de nivel 3, Diplomadas e Licenciadas e/ou con Graos Universitarios, sen experiencia laboral no seu sector, de maneira que, coa mellora da súa empregabilidade, poidan situarse en mellores condicións para acceder a un posto de traballo, unha vez rematada a súa participación nelas. N.º DE BENEFICIARIOS: 15 PRAZAS. PRAZO INSCRICIÓN: ata o 21 de decembro de 2018 ás 14 horas. Máis información chamando ao concello ao 981687001.
 • RECOPILACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADAS E PÚBLICAS NA ZONA QUE POIDAN RESULTAR DE INTERESE NA BUSCA DE EMPREGO
 • RECOPILACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADAS E PÚBLICAS NA ZONA QUE POIDAN RESULTAR DE INTERESE NA BUSCA DE EMPREGO
 • RECOPILACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADAS E PÚBLICAS NA ZONA QUE POIDAN RESULTAR DE INTERESE NA BUSCA DE EMPREGO
 • RECOPILACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADAS E PÚBLICAS NA ZONA QUE POIDAN RESULTAR DE INTERESE NA BUSCA DE EMPREGO
 • Despois do correspondente proceso selectivo para a contratación de dous peóns para a execución de obras e servizos mínimos municipais ao abeiro do Programa de Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña dirixido a concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes durante o exercicio 2018, e segundo a convocatoria e as bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de data 24.05.2018, publicase a resolución pola que se acorda a contratación dos ditos peóns..

Páxinas