Noticias

Lun, 19/04/2021
DÍA DO LIBRO - Concello de Mesía 2021

O 23 de ABRIL é o DÍA DO LIBRO. Dende o CONCELLO de MESÍA queremos celebralo con toda a veciñanza.

Agasallaremos cun libro polas vosas visitas nese día. CÓMO? Acude á Biblioteca Municipal e comproba:

            * Se tes carné da biblioteca, senón podes aproveitar para facelo.

            * Se xa  tes carné,  revisa as novidades ou dinos que che gustaría ler  (se non hai o título que che interesa,  terémolo nuns días).

            *Se non estades no programa de GaliciaLe, poderemos incluirvos rapidamente (unha vez rexistrado/a, e coas túas claves, xa podes acceder ao préstamo de obras en formato electrónico en galego ou en castelá).

Teredes coma agasallo un libro para ler. Así que facede un oco nas vosas axendas que vos esperamos cun feixe de libros, para todas as idades, para celebrar este día tan especial!!

Biblioteca Municipal 981687241

Mér, 14/04/2021

O Concello de Mesía informa de que a Axencia do Instituto Enerxético de Galicia da Xunta de Galicia publicou no DOG núm. 68, do 13.04.2021, a RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría ou artístico-recreativas (programa Bono enerxía peme), anualidade 2021.


Son proxectos subvencionables os investimentos en equipamentos consumidores de enerxía ou elementos que contribúan a unha xestión enerxética eficiente incluídos nas seguintes tipoloxías de actuación: Bono mellora envolvente, bono mellora iluminación, bono mellora instalacións eléctricas, bono mellora equipamento, bono mellora climatización e bono inmótica.

Serán subvencionables os gastos e os investimentos realizados entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro de 2021. O investimento mínimo para que as actuacións sexan subvencionables debe ser de 1.000 euros por solicitude, sen incluír o IVE.

A contía da subvención será do 80 % do custo elixible da actuación. Con carácter xeral, establécese unha axuda máxima de 6.000 euros por solicitude.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o 30.06.2021.

Máis información en "Ler máis"

Mér, 14/04/2021

O Concello de Mesía informa de que o Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda publicou, no DOG núm.  68, do 13.04.2021, a Resolución do 29 de maroz de 2021 oiola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos, e se establece a súa convocatoria para o ano 2021.

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a corrección de impactos paisaxísticos de conformidade cos valores paisaxísticos recollidos no Catálogo das paisaxes de Galicia sensibilizando e fomentando a colaboración cidadá para realizar diversas actuacións que eviten deteriorar o carácter ou a calidade da paisaxe de Galicia.

O importe da subvención será do 70% do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 3.000 €.

O prazo de presentación de solicitudes comeza hoxe 14.04.2021 e remata o 31.05.2021 ou ata que se esgote o orzamento da convocatoria.

Máis información en "Ler máis".

Lun, 12/04/2021
CURSO DE TABLETS PARA ADULTOS - Concello de Mesía 2021

Propoñemos este CURSO gratuito de alfabetización dixital, para poder integrarse no manexo das TICs, dirixido a persoas adultas sen coñecemento dixital, prioridade maiores de 65 anos.

Lugar: Locais onde se reúna xente para facer grupo.

O Concello aportará as tablets. Colabora a Deputación da Coruña

Inscricións no teléfono: 699 453 750

Mér, 31/03/2021
CAMPAMENTO  XOECON SEMANA SANTA CONCELLO DE MESÍA 2021

Ven de rematar o noso campa de semana santa 2021 que fixemos con 26 nenos/as nas Instalacións das Brañas de Visantoña (aula de natureza, local social e campo fútbol) os días  29, 30 e 31 de marzo.

Repartímonos en grupos por idades de nenos escolarizados ata 6º Primaria.

As actividades orientadas a Pascua foron: Taller de pintura, deportes, ruta, xogos, conta contos e ximkana final de búsqueda dos ovos de pascua.

Lun, 29/03/2021
RUTA DE SENDEIRISMO DA FRAGA AOS MUIÑOS PR-G 117

O Concello de Mesía ven de actualizar o percorrido da Ruta homologada dos muiños, deixandoa preparada para desfrutar tras a renovación e pintado de balizas e paneis indicadores da PR-G 117.

Nas imaxes podedes ver, tamén, a visita que fixeron con nos o alumnado de secundaria do CPI DE XANCEDA, percorrendo os 13,5 kms de andaina en varios grupos o 25 e 26 de marzo.

Lun, 29/03/2021

O Concello de Mesía informa de que a Axencia Instituto Enerxético de Galicia publicou hoxe, 29.03.2021, no DOG núm. 59, a Resolución, do 16 de marzo de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2021.

Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas físicas que realicen algunha das actuacións establecidas nas bases reguladoras nunha vivenda sita na Comunidade Autónoma de Galicia. Para ser beneficiario terá que tramitar a súa solicitude a través dalgunha das entidades colaboradoras adheridas que figuren na lista que se publique na páxina web do Inega (www.inega.gal).

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o 20 de abril de 2021 ás 9.00 horas e rematará o 30 de setembro de 2021 ou cando se esgoten os fondos.

Máis información en "Ler máis".

Ven, 26/03/2021
AXUDAS MUNICIPAIS NACEMENTO ANO 2021

O Concello de Mesía aprobou hoxe, 26/03/2021, por Decreto de Alcaldía núm. 111/2021 as bases reguladoras das axudas por nacemento de fillo/a, adopción e/ou acollemento durante o ano 2021 coa finalidade proporcionar apoio económico a aquelas familias na que se produza o nacemento, adopción ou acollemento dun novo membro da unidade familiar.

axuda consistirá no pagamento único de 300,00 € por cada nacemento, adopción ou acollemento.

O prazo de solicitude destas axudas iniciarase a partir do día seguinte ao de publicación no Boletín Oficial da Provincia da convocatoria específica de axudas do concello e finalizará o 31 de decembro de 2021.

As solicitudes presentaranse nas oficinas municipais, sen prexuízo do que dispón o artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común.

Máis información en "Ler máis".

Lun, 22/03/2021
NOVAS DE PRIMAVERA 2021 - Concello de Mesía

O Concello de Mesía presenta as novas actividades, saídas e avisos para a primavera 2021:

- Estudantado: achegas de máscarillas e préstamo de ordenadores e impresoras.

- Infancia: Campamento Xoecon Semana Santa e Prazos de presentación de solicitudes para o Punto de Atención a Infancia.

- Xuventude: Voluntariado xuvenil  e saídas

- Saídas de sendeirismo en abril e maio.

- Ximnasia en liña.

- Formación para adultos e maiores: curso de alfabetixación dixital.

- Información de Recollida residuos voluminosos

Ademáis temos algún aviso  de Servizos sociais e máis as obras previstas a realizar no 2021.

Lembrade anotarvos nos tempos marcados para cada actividade, que as prazas voan!

Lun, 22/03/2021

O Concello de Mesía informa de que o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) da Xunta de Galicia publicou no DOG núm. 54 do 22.03.2021 a Resolución do 05.03.2021 pola que se convocan, polo procedemento de concorrencia non competitiva ata esgotar o crédito dispoñible previsto, distintas LIÑAS DE SUBVENCIÓNS para actuacións de rehabilitación dirixidas a persoas físicas, entre outros beneficiarios, para o ano 2021:

- Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas
,  que se tramitará co código de procedemento VI422E. O prazo de presentación das solicitudes de subvención rematará o 22.04.2021 ou ata esgotamento de crédito.

- Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural, correspondente ás áreas de rehabilitación integral (ARI) de Camiños de Santiago
, que se tramitará co código de procedemento VI408H. O prazo de presentación das solicitudes de subvención rematará o 30.09.2021 ou ata esgotamento de crédito.

Máis información en "Ler máis".

Páxinas