Noticias

Ven, 09/09/2022

O Concello de Mesía publica as puntuacións obtidas na entrevista polos/as participantes do proceso de selección de persoal directivo, mestres especialidades, titor e administrativo do Obradoiro de Emprego Brañas do Illó - Río Samo V.

Máis información en "Ler máis".

Ven, 26/08/2022

O Concello de Mesía informa que no día de hoxe, 26.08.2022, aprobáronse as bases do proceso selectivo de persoal e alumnos-traballadores do Obradoiro dual de emprego "Reactiva I Oza-Cesuras, Coirós e Mesía", do que Mesía forma parte cos concellos de Oza-Cesuras (promotor) e Coirós.

Poden ver as ditas bases en "Ler máis".

Xov, 11/08/2022
OBRADOIRO_ ORDES FRADES MESIA

O Concello de Mesía informa de que a Xefatura Territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Coruña aprobou o obradoiro dual de emprego "Brañas do Illó-Río Samo V" do que Mesía forma parte cos concellos de Ordes (promotor) e Frades.

Será un obradoiro dual cun contrato de formación e aprendizaxe durante doce meses e no que se poderá optar a un contrato ao final do obradoiro nunha empresa do sector forestal, de tres meses máis.

As especialidades que se impartirán son:
- Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes. Nivel 1.
- Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas. Nivel 2.

Todas aquelas persoas interesadas en participar na selección de persoal directivo, docente e de apoio deberán estar inscritos no Servizo Público de Emprego de Galicia para ditas ofertas ou vincularse a dita oferta a través do portal de emprego da Xunta de Galicia (emprego.xunta.gal) tendo como data límite ata o sábado día 13 de agosto de 2022.

Todas aquelas persoas interesadas en participar como alumnado-traballador deberán estar inscritos no Servizo Público de Emprego de Galicia e ter solicitado neste último caso os obradoiros duais de emprego, tendo como data límite ata o xoves 1 de setembro de 2022.

PARA PODER ACUDIR Á OFICINA DE EMPREGO  DE ORDES DEBERÁN PEDIR CITA PREVIA A TRAVÉS DE CALQUERA DE ESTOS MEDIOS:
NOS NÚMEROS DE TELÉFONO: 012 ou calquera teléfono da oficina de emprego de Ordes (881 960 455/456/458).
​A TRAVÉS DA PÁXINA WEB: http://emprego.xunta.gal  OU A TRAVÉS DA APLICACIÓN : MOBEM.

Máis información en "Ler máis".

Xov, 11/08/2022
OBRADOIRO_OZA-CESURAS COIROS E MESIA

O Concello de Mesía informa de que a Xefatura Territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Coruña aprobou o obradoiro dual de emprego "Reactiva I Oza-Cesuras, Coiros e Mesía" do que Mesía forma parte cos concellos de Oza-Cesuras (promotor) e Coirós.

Será un obradoiro dual cun contrato de formación e aprendizaxe durante doce meses.

As especialidades que se impartirán son:
- ATENCIÓN SÓCIÓSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS. Nivel 2
- ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES. Nivel 1.

Todas aquelas persoas interesadas en participar como alumnado-traballador deberán ter 18 anos e estar inscritos no Servizo Público de Emprego de Galicia e ter solicitado neste último caso os obradoiros duais de emprego, coas claves e códigos concretos dos obradoiros,  e tamén deberian apuntarse ca clave de ocupación relacionada co emprego. Prazo para anotarse na Oficina de Emprego de Ordes ata o  31 de agosto do actual.

Unha vez estean aprobadas as bases do proceso de selección do dito obradoiro, publicaranse na web.

Máis información chamando ao Concello de Mesía ao 981687001.

 

Xov, 11/08/2022
OBRADOIRO_,MANCOMUNIDADE DE ORDES_ANO 2022

O Concello de Mesía informa de que a Xefatura Provincial da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade de A Coruña aprobou o obradoiro dual de emprego "Mancomunidade de Ordes II" do que Mesía forma parte.

As especialidades que se van a impartir son:
1) INSTALACIÓN DE PLACA DE XESO LAMINADO E FALSOS TEITOS (EOCJ0110), nivel 2, con 10 alumnos/as.
2) MONTAXE E INSTALACIÓN DE CONSTRUCIÓNS DE MADEIRA (MAMB0210), nivel 2, con 10 alumnos/as.

O programa terá unha duración de 12 meses e formará a 20 alumnos/as traballadores/as.

O dito obradoiro está dirixido a persoas desempregadas da Mancomunidade de Ordes, maiores de 18 anos, que cumpran os requisitos de acceso para os certificados de nivel 2.

A solicitude de participación pode realizarse de xeito telemático a través da Oficina Virtual de Emprego de Galicia ou presencilamente na Oficina de Emprego de Ordes antes do 31 de agosto do actual.

Máis información en "Ler máis".

Lun, 01/08/2022

O pasado 29 de xullo de 2022, a Comisión de infraestructuras viarias, vías e obras da Deputación da Coruña aprobou o Plan de Vías Provinciais (VIPI) 2022, sexta fase integrado polo proxecto DP 4701 de Castro á estrada N-634 Cumbraos de ensanche e mellora da seguridade vial pk 0+923 ao 5+478 (Mesía).

Mar, 05/07/2022

O Concello de Mesía no día de hoxe, 05.07.2022, publica na páxina web e no taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal o Decreto de Alcaldía polo que se aproban as listas definitivas de admitidos/as-excluídos e de agarda das prazas do Punto de Atención á Infancia Municipal "Os Camiños" para o curso 2022-2023.

matrícula farase do 6 ao 15 de xullo do actual, ambos os dous incluídos, debendo presentarse no Rexistro Xeral do Concello a documentación establecida no artigo 8.3. do Regulamento de réxime interno do Punto de atención á infancia “Os Camiños” xunto coa aceptación da praza (Anexo III).

A non presentación da dita documentación en prazo entenderase como renuncia á praza.

Máis información en "Ler máis".

Lun, 04/07/2022
Eólico Legre

Acordo de 22 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambienta (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Legre, nos concellos de Mesía e Oza-Cesuras (ACoruña), (exp. IN408A 2020/097).

Solicitante/Promotor: GREEN CAPITAL POWER, SL

Ven, 01/07/2022

O Concello de Mesía aprobou hoxe, 01/07/2022, por Decreto de Alcaldía núm. 229/2022 as bases reguladoras das axudas por nacemento de fillo/a, adopción e/ou acollemento durante o ano 2022 coa finalidade proporcionar apoio económico a aquelas familias na que se produza o nacemento, adopción ou acollemento dun novo membro da unidade familiar.

axuda consistirá no pagamento único de 300,00 € por cada nacemento, adopción ou acollemento.

prazo de solicitude destas axudas iniciarase o día 08/07/2022 tras a publicación no Boletín Oficial da Provincia núm. 128, do 07/07/2022, da convocatoria específica de axudas do concello e finalizará o 31 de decembro de 2022. 

As solicitudes presentaranse nas oficinas municipais, sen prexuízo do que dispón o artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común.

Máis información en "Ler máis".

Lun, 20/06/2022

O Concello de Mesía presenta a súa programación de actividades para este verán.

Campamanto XOECON, escolas e campus infantís, xuvenís e para adultos, con diversas actividades deportivas (natación, tenis, ximnasia , pilates, aquagym) e cursos de formación (pintura, tablets e informática adultos e rapaces/zas). Tamén faremos saídas de sendeirismo, asi como programamos o Camiño de Santiago por etapas. Toda a información sobre as actividades está recollida no PROGRAMA DE ACTIVIDADES que adxuntamos no anexo.

A folla de inscrición pode entregarse na Casa da Cultura, no Concello ou por mail a casadacultura@concellodemesia.gal.
Inscricións do 20 o 29 de xuño para as Escolas de Verán. 

Lembrade estar atentos/as á páxina web e ao facebook do concello pois haberá actuacións e actividades que non están incluídas nesta programación e que se realizarán ao longo dos meses do verán.

 

Páxinas