CONSULTA DE EVALUACIÓN DO IMPACTO AMBIENTAL DO PROXECTO PARQUE EÓLICO BALINDOS E A SÚA INFRAESTRUTURA DE EVACUACIÓN

Xov, 29/10/2020
Parque eólico Balindos

Consultas na evaluacion do impacto ambiental do proxecto Eólico PE Balindos cunha potencia de 54MW ubicado no T.M de Po (Lugo) e a súa infraestrutura de evacución.

A empresa Iberdrola Renovables Galicia S.A., está interesada en construir un parque eólico de 54 MW, formado por 12 aeroxeneradores de 4.5 MW de potencia nominal unitaria nos municipios de A Pastoriza, Meira, Baleira y Pol, na provincia de Lugo, e a súa infraestrutura de evacuación nos municipios de Meira, A Pastoriza, Riotorto, Abadín, Vilalba, Guitiriz, Begonte, Friol (todos eles naprovincia de Lugo), Sobrado, Vilasantar, Mesía, Oza-Cesures, Abegondo y Carral (na provincia de A Coruña) denominado Parque Eólico “Balindos".

O Documento Inicial ten por obxecto identificar as características máis significativas así como a valoración dos impactos derivados da execución do “Proyecto do Parque Eólico Balindos e a súa infraestructura de Evacuación” co fin de obter por parte das administracións públicas, organismos, institucións epoblación afectada polo proxecto, o alcance e contidos que desarrollaranse no posterior Estudo de Impacto Ambiental.

Notifícase a apertura do período de consultas establecido no artigo 34 de la Lei 21/2013, de 9 de decembro, de evaluación ambiental, e ponse a disposición o documento inicial e os planos de dicho proxecto na páxina web do Ministerio, outorgándose ao efecto, un prazo de 30 días hábiles.

Ponse a disposición o documento inicial e os planos de dito proxecto na páxina web do Ministerio (Calidad y Evaluación Ambiental; Evaluación Ambiental; Planes, Programas y Proyectos en fase actual de Consulta Pública por parte del Órgano Ambiental)