Ensanche e Melloras da estrada DP 4701 Castro á N634-Cumbraos

Lun, 01/08/2022

O pasado 29 de xullo de 2022, a Comisión de infraestructuras viarias, vías e obras da Deputación da Coruña aprobou o Plan de Vías Provinciais (VIPI) 2022, sexta fase integrado polo proxecto DP 4701 de Castro á estrada N-634 Cumbraos de ensanche e mellora da seguridade vial pk 0+923 ao 5+478 (Mesía).

Comprende a ampliación e mellora da plataforma da estrada actual de 5 metros de anchura á unha sección de 7 metros de calzada e 0,5 de beirarrúas, incluíndo a execución de sendas peonís nos núcleos rurais atravesados pola estrada.

Estas actuacións están destinadas a mellorar as condicións de circulación, aumentar a seguridade viaria e reducir a sinistralidade da rede de estradas da provincia, manifestou o  presidente de la Deputación, Valentín González Formoso.

Afirmou que o traballo de conservación da rede de estradas da Deputación nas mellores condicións é tan importante coma a construción de novas infraestruturas para a seguridade viaria.

Orzamento total ascende a 1.646.460,00 euros.

Anuncio no BOP do xoves 04 de agosto de 2022- Número 147