LISTA PUNTUACIÓNS TOTAIS PROVISIONAIS PROCESO SELECTIVO PERSOAL OBRADOIRO DE EMPREGO BRAÑAS DO ILLÓ - RIO SAMO V

Mér, 14/09/2022

O Concello de Mesía publica as puntuacións totais provisionais obtidas polos/as participantes do proceso de selección de persoal directivo, mestres especialidades, titor e administrativo do Obradoiro de Emprego Brañas do Illó - Río Samo V.

Poden consultar as puntuacións nos documentos adxuntos relacionados abaixo.

A partir de hoxe, data de publicación, hai un prazo de dous días hábiles para a presentación de reclamacións. As ditas reclamacións deben presentarse no Rexistro xeral do Concello de Ordes e dirixidas ao Grupo de Traballo Municipal do dito obradoiro. De non existeren reclamacións a lista provisional elevaríase a definitiva.