LISTAS PUNTUACIONS PROVISIONAIS TOTAIS DO ALUMNADO_OBRADOIRO DE EMPREGO

Mér, 20/10/2021
OBRADOIRO DE EMPREGO BRAÑAS DO ILLO-RIO SAMO IVO Concello de Mesía publica as puntuacións provisionais totais obtidas polos/as participantes do proceso de selección de alumnado do Obradoiro de Emprego Brañas do Illó - Río Samo IV.

Poden consultar as puntuacións no documento adxunto relacionado abaixo.

O prazo de reclamacións será de dous días a partir da data de publicación e deberán presentarse no Rexistro do Concello de Ordes e dirixidas ao Grupo de Traballo Municipal (Comisión de Selección). Se non houbera reclamacións, o listado de puntuacións provisionais elevarase a definitivo.