RESOLUCION DEFINITIVA AXUDAS PEL REACTIVA

Mar, 02/02/2021

O Concello de Mesía publica a Resolución, ditada pola Alcaldía o 02.02.2021, da aprobación de concesión definitiva das axudas correspondentes ao PEL REACTIVA 2020 convocadas polo concello coa finalidade de impulsar a actividade económica e o emprego no termo municipal e contribuír á paliar na medida do posible os danos derivados da pandemia da COVID-19 nas microempresas e autónomos/as ao abeiro da adhesión ao Fondo de Finanaciamento para a reactivación económica e social da provincia da Deputación Provincial da Coruña.

De conformidade co establecido na base 12ª da dita convocatoria, os/as beneficiarios/as da subvención deberán presentar a documentación xustificativa referida expresamente aos conceptos de gastos subvencionables establecidos na base 7ª ata o 31.03.2021.