Transporte Público. Novas frecuencias e empresas concesionarias

Ven, 08/01/2021

A posta en marcha do novo plan de transporte público coa adxudicación dos novos contratos e concesións de liñas licitadas pola Xunta de Galicia conlevou a modificación de horarios e recorridos.

Dende a víspera de Noiteboa a UTE Hércules, operador XG846 formada polas empresas Gilsanz e Autos Rico son as que prestan o servizo de transporte público polo concello de Mesía. (preme ler máis para toda a información)

O novo plan de transporte xenera fortes desaxustes, xa que, frecuencias que antes existían coa nova planificación e concesións outorgadas pola Xunta de Galicia desaparecen, un claro exemplo é que nas fins de semana no se conta con servizo de transporte.

Dende o servizo de Mobilidade infórmase que si unha frecuencia deixa de existir pódese trasladar a petición á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para a reposición do servizo si existe un número relevante de persoas afectadas.

A unidade no proceso reclamacións ben sexan individuais a través da web bus.gal ou dándolle traslado as empresas adxudicatarias do novo contrato, e a súa vez ao concello pode ter garantías de que esa demanda sexa atentida e se reforce o servizo de transporte público.

Achégase un esquema das frecuencias e percorridos a día de hoxe:

BOIMORTO-MEZONZO- CORUÑA E.A (Estación autobuses)

De Luns a Venres Laborables (Todo o ano)

IDA:           07:23 en Gosende e ás 09:40 en Coruña

VOLTA:      15:50  Estación Autobuses e ás 18:07 en Gosende

MESÍA-MONTOUTO-PRAVIO-ENTREXARDÍNS (Praza Ourense)

De Luns a Venres Laborables (Todo o ano)

IDA:           10:30 sae de Mesía e ás 12:05 en Coruña

VOLTA:        17:50 sae de Praza Ourense e ás 19:25 en Mesía

BOIMORTO - MESÍA - ORDES – FOSADO

De Luns a Venres Laborables (Periodo Lectivo Escolar)

IDA:          07:20 sae de Boimorto e ás 08:33 en Fosado (Ordes)

A ruta e paradas: En Gosende ás 07:41, A Carballeira, Empalme de Lanzá A Fieiteira , Cruce Xanceda, Xanceda, CPI Xanceda ás 07:52, Feas de Arriba, Mesía, O Monte, A Igrexa Visantoña, Calzada, Guitiriz, Olas, Vilamaior, Ameixeira, Peñasco, Instituto Ordes ás 08:22 e chega a Fosado ás 08:33h.

VOLTA:      14:45 sae de Fosado-Ordes e ás 15:48 en Boimorto

    18:55 sae de Fosado-Ordes e ás 19:55 en Boimorto

Para reservar praza nunha parada baixo demanda é necesario que chame ao teléfono 988 68 78 00 ou o faga dende a web ou a aplicación móbil Transporte Público de Galicia | (bus.gal) antes das 19 horas do día laborable anterior a aquel no que vaia viaxar.

O horario de atención teléfonica é de 8 a 20 horas, todos os días laborais.