Noticias

Lun, 19/07/2021
Eólicos

Informes recibidos no Concello remitidos pola Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

1.- Parque Eólico ALTO DOS BORRALLOS, promovido por Iberdrola Renovales, S.A de potencia total: 61,6MW e 15 aereoxeradores e a súa infraestrutura de evacuación, estudo de impacto ambiental e proxecto administrativo constructivo no termos municipais de Sobrado, Vilasantar, Curtis, Mesía, Oza-Cesuras, Abegondo, Carral e  Ordes na provincia de A Coruña y de Friol na provincia de Lugo.

Ven, 09/07/2021

O Concello de Mesía informa de que está aberto o prazo para solicitar o Programa de vacacións para maiores do IMSERSO.

QUEN PODE SOLICITALO? Persoas residentes en España que reúnan calquera dos seguintes requisitos:
- Ser pensionista de xubilación con 65 anos cumpridos.
- Ser pensionista de viuvez con 55 anos cumpridos.
- Outros pensionistas e prexubilados con 60 anos cumpridos.
Pode ir acompañado do seu cónxuxe ou dun fillo con discapacidade (minusvalía superior ao 45%).

DESTINOS?
- Andalucía, Cataluña, Murcia e Comunidade Valenciana.
- Baleares.
- Canarias.
- Turismo de interior: Circuítos culturais, Turismo de natureza, Capitais de provincia, Ceuta e Melilla.

PRAZO PARA PRESENTAR AS SOLICITUDES?
O prazo rematará o 30.07.2021.

MÁIS INFORMACIÓN E LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES?
Para máis información poden dirixirse aos Servizos sociais do Concello de Mesía ou chamar ao 981687238.
 

Ven, 09/07/2021

O Concello de Mesía informa de que a Axencia Instituto Enerxético de Galicia publicou no DOG núm. 128, do 07.07.2021, a Resolución do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2021-2022, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o 16 de xullo, ás 9.00 horas, e finalizará o 1 de decembro de 2021.

Máis información en “Ler máis”.

Mar, 06/07/2021
GARANTIA XUVENIL

O Concello de Mesía informa de que está aberto o prazo de inscricón para participar no "Obradoiro de Emprego de Garantía Xuvenil Mancomunidade de Ordes".

Este obradoiro é promovido pola Mancomunidade de Ordes e nel colaboran os concellos da Comarca de Ordes, entre os que está o Concello de Mesía.


Será un obradoiro cun contrato de formación e aprendizaxe cunha duración de doce meses e no que se impartirán as seguintes especialidades:
- Fábricas de albanelería. Nivel 1.
- Traballos de carpintería e mobles. Nivel 2.


Nel participarán 16 alumnos/as-traballadores/as que cumpran os seguintes requisitos:
- Persoas mozas con idade entre os 18 e os 30 anos.
- Que estean inscritas e en situación de beneficiarias no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
- Que poidan subscribir un contrato de formación durante todo o período do obradoiro.

Todas aquelas persoas interesadas teñen que darse de alta no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no caso de non estar xa, e ir, o máis axiña posible, á Oficina de Emprego de Ordes e comunicar que están interesadas en participar no dito obradoiro.

Este aviso é tanto para o alumnado como para o persoal directivo, docente e de apoio o cal debe estar inscrito como demandante de emprego  na Oficina de Emprego, carecendo de ocupación remunerada e estar dispoñible para o emprego.

Para máis información poden chamar ao Concello de Mesía (telf. 981687001), no Servizo de Emprego da Mancomunidade de Ordes (telf. 981680679) ou na propia Oficina de Emprego de Ordes.

Ven, 02/07/2021

O Concello de Mesía no día de hoxe, 02.07.2021, publica na páxina web e no taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal o Decreto de Alcaldía polo que se aproban as listas definitivas de admitidos/as-excluídos e de agarda das prazas do Punto de Atención á Infancia Municipal "Os Camiños" para o curso 2021-2022.

A matrícula farase do 5 ao 16 de xullo do actual, ambos os dous incluídos, debendo presentarse no Rexistro Xeral do Concello a documentación establecida no artigo 8.3. do Regulamento de réxime interno do Punto de atención á infancia “Os Camiños” xunto coa aceptación da praza (Anexo III).

A non presentación da dita documentación en prazo entenderase como renuncia á praza.

Máis información en "Ler máis".

Dom, 20/06/2021
CAMPAMENTO  DE  VERÁN - XOECON   2021 - Concello de Mesía

Comezo do prazo de inscrición hoxe: do 21 ao 28 de xuño.  É obrigatorio cubrir a folla de inscrición do campamento, que atopades adxunta a esta nova. Entregar por mail: casadacultura@concellodemesia.gal ou presencialmente.

Prazas: Limitadas, preferencia empadroados.

PREZO: 10 € por quenda. Pagar cando se saiban os grupos por quendas. Hai que cubrir un anexo á inscrición que se vos facilitará o primeiro día de campamento.

Datas:

  •   1º Quenda: do 1 ata o 16 de xullo
  •   2º Quenda: do 19 ata o 30 de xullo
  •     3º Quenda: do 2 ata o 13 de agosto
  •     4º Quenda: do 16 ata o 31 de agosto

Idades: nenos/as escolarizados/as ata os 14 anos.

Horario: 09:30 a 14:00 h. 

Instalacións: Piscina Municipal de Xanceda, CPI Xanceda.

Xov, 17/06/2021
VERÁN 2021 - Concello de Mesía

O Concello de Mesía presenta a súa programación de actividades para este verán, adaptándonos as medidas restrictivas que nos propoñan pola COVID - 19.

Campamanto XOECON, escolas e campus infantís, xuvenís e para adultos, con diversas actividades deportivas, culturais e cursos de formación. Recuperamos saídas, ainda que todavía non volvemos a todas as que estabamos habituados. O que si aproveitaremos será o aire libre para facer cinco ACTUACIÓNS e dúas proxeccións de CINE ao aire libre. Tamén faremos saídas de sendeirismo, asi como programamos o Camiño de Santiago por etapas.

Toda a información sobre as actividades está recollida no PROGRAMA DE ACTIVIDADES que adxuntamos no anexo.

Inscricións do 21 o 28 de xuño para as Escolas de Verán.

BO VERÁN!

Xov, 17/06/2021

O Concello de Mesía informa de que a Consellería de Política Social publica hoxe, 17.06.2021, no DOG núm. 114, a ORDE do 4 de xuño de 2021 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 NON sostidas con fondos públicos (privadas) a través do programa Bono concilia, e se convocan para o curso 2021/2022.

A axuda consistirá nunha cantidade mensual para contribuír ao pagamento do importe da praza nunha escola infantil 0-3 privada por un período máximo de 11 meses e a dita contía estará en función da renda per cápita da unidade familiar.

O prazo de presentación de solicitudes é dende o 18 de xuño ata o 19 de xullo do 2021, ambos os dous inclusive.

Máis información en "Ler máis".

Xov, 17/06/2021

O Concello de Mesía no día de hoxe, 17.06.2021, publica na páxina web e no taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal o Decreto de Alcaldía polo que se aproban as listas provisionais de admitidos/as-excluídos e de agarda das prazas do Punto de Atención á Infancia Municipal "Os Camiños" para o curso 2021-2022.

Ábrese un prazo de 10 días hábiles, dende o 18 de xuño ata o 1 de xullo do actual, ambos inclusive, a efectos de que os/as interesados/as fagan as alegacións ou presenten os documentos e xustificantes que estimen pertinentes.

Máis información en "Ler máis".
 

Mar, 15/06/2021

O Concello de Mesía informa de que a Axencia Instituto Enerxético de Galicia publica hoxe, 15.06.2021, no DOG núm. 112, a RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para a realización de actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias para o ano 2021.

Poderán obter dereito a subvención aquelas actuacións que cumpran o establecido no artigo 13 do Real decreto 149/2021 polo que se regula o presente programa e se desenvolvan no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. En concreto as seguintes:
– Actuación 1: mellora da eficiencia enerxética das explotacións de regadío.
– Actuación 2: mellora da eficiencia enerxética e utilización de enerxías renovables en explotacións agropecuarias.

O investimento mínimo para que a actuación sexa subvencionable debe ser de 5.000 euros por actuación, IVE non incluído.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, e na páxina web do Inega.

O prazo de presentación de solicitudes comezará ás 9.00 horas do 22 de xuño de 2021 e rematará o 31 de decembro de 2021 ou ata o esgotamento de crédito. A concesión destas axudas realizarase en réxime de concorrencia non competitiva e resolverase por orde de entrada no Rexistro de solicitude e ata esgotar o crédito.

Máis información en "Ler máis".

Páxinas