Casa do Coronel

A Casa do Coronel, sita na parroquia de Cabrui, dedicada hoxe a turismo rural, foi un proxecto do entonces principiante de arquitecto, Antonio Tenreiro e que logo sería un importante e recoñecido arquitecto autor de edificios como a sede central do Banco Pastor ou o mercado de San Agustín.