Actividades

Actividades para grupos non escolares
 

Obradoiros para grupos con cita previa (1 hora).

  • Obradoiro de modelado con barro
Preséntanse as técnicas básicas do modelado tradicional de obxectos de barro.Construción de pezas de barro con ese material e os instrumentos adecuados. Os participantes conciéncianse do avance tecnolóxico dos últimos anos e, ao mesmo tempo, favorécese o seu desenvolvemento autónomo no plano artístico.
  • Obradoiro de calco e estampado de follas.
Identificación de follas de diferentes árbores e realización dunha carpeta coa silueta das mesmas.
  • Outros obradoiros puntuais.
Serán anunciados nesta páxina previamente.
 
Actividades para grupos escolares (de 3 a 16 anos)
 

Obradoiros (Cada un deles ten unha duración aproximada de 1 hora e estará adaptado á idade dos rapaces).

  • Obradoiro de modelado con barro
Preséntanse as técnicas básicas do modelado tradicional de obxectos de barro.Construción de pezas de barro con ese material e os instrumentos adecuados. Os participantes conciéncianse do avance tecnolóxico dos últimos anos e, ao mesmo tempo, favorécese o seu desenvolvemento autónomo no plano artístico.
  • Quebracabezas das Brañas de Valga (Recomendado de 3 a 9 anos)
Xogo de pistas mediante o cal os participantes descobren distintos aspectos da natureza de Brañas de Valga dun xeito divertido. Os alumnos xogarán con diferentes pezas que compoñen un mural das Brañas.
  • Obradoiro de modelado con barro (Recomendado de 3 a 16 anos)
Construción de pezas de barro con ese material e os instrumentos adecuados. Os participantes conciéncianse do avance tecnolóxico dos últimos anos e, ao mesmo tempo, favorécese o seu desenvolvemento autónomo no plano artístico.
  • Obradoiro das cadeas alimentarias. (Recomendado de 5 a 10 anos)
Os rapaces elaborarán un dado con diferentes animais da contorna nas súas caras e finalmente utilizarano para xogar e comprender as diferentes cadeas alimentarias na natureza.
  • Análise de auga. (Recomendado de 10 a 16 anos)
Os alumnos realizarán unha análise de diferentes parámetros de dúas mostras, unha de auga da lagoa e outra de auga do grifo. Tras a analítica e recollida de datos sacarán conclusións.
  • Xogo das Brañas de Valga. (Recomendado de 10 a 16 anos)
Xogo de taboleiro con probas e preguntas sobre as Brañas de Valga no que os rapeces aprenden dun xeito ameno e divertido.