Equipamento Municipal

Infraestruturas e servizos principais
 • Rede viaria local: 400 Km de estradas locais asfaltadas
 • Iluminación pública: preto de 2.000 puntos de luz
Recollida de residuos: 633 puntos de recollida de residuos domiciliarios
 • Recollida selectiva e reciclaxe de vidro
 • Servizo de recollida de baterías
 • Servizo de recollida de voluminosos
 • Servizo de recollida de plásticos agrícolas
Servizos sanitarios
 • Centro de Saúde de Xanceda
 • Centro de Saúde de Visantoña
Servizos educativos
 • Colexio Público Integrado de Xanceda
 • Escola de educación infantil de Visantoña
 • Escolas unitaria de Olas
Servizos deportivos
 • Campos de fútbol de herba:
  • Visantoña (dotado con céspede artificial)
  • Mesía
  • Albixoi
  • Xanceda
  • Olas
  • Cabrui
 • Pistas multideportivas:
  • Xanceda (2)
  • Boado
  • Cumbraos
  • Castro
 • Pavillóns polideportivos cubertos:
  • Xanceda
  • Olas
  • Visantoña
  • Lanzá
 • Complexo Deportivo Mata-Xanceda:
  • Piscina ó aire libre
  • Piscina infantil
  • Parque de xogos infantís
  • Pista tenis-quick
  • Servizo de cafetería
  • Zona de merendeiro ó aire libre
 • Pista de Padel-tenis de Cabrui
Servizos de cultura e lecer
 • Centro cultural municipal - Casa da Cultura - Xanceda
  • Aula de informática
  • Biblioteca
  • Sala de exposicións e xogos
  • Salón de actos
  • Cafetería
 • Complexo das Brañas da Valga:
  • Museo etnográfico
  • Aula da natureza
Servizos cívico - sociais parroquiais de titularidade municipal:
 • Centro Social de Albixoi
 • Centro Social de Bascoi
 • Centro Social de Boado
 • Centro Social de Cabrui
 • Centro Social de Castro
 • Centro Social de Cumbraos
 • Centro Social de Lanzá
 • Centro Social de Mesía
 • Centro Social de Visantoña
Parques rurais e prazas parroquiais
Parques infantís