Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)

Memoria
Planos de Información
Catálogo
Estudio do medio rural

 

Modelo de asentamento poboacional
Fichas de Xestión
Normativa

 

Planos de Clasificación
Planos de Ordenación
Avaliación Ambiental Estratéxica