ASOCIACIÓN DE VECIÑOS CABRUI-CRUCEIRO

Presidente: Don José Mª Barreiro Mirás.
Enderezo: Lg. O Pazo, Cabrui, 15685, Mesía, A Coruña.
Telf. 981 684 490.