• Casa do Concello
  • Brañas da Valga
  • Albergue de Bruma
  • Muiño do Batán
  • Capela de Arxán

Noticias

Mar, 24/03/2020

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes (A CORUÑA)
BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DO CONCURSO DE DEBUXO DA MANCOMUNIDADE DE ORDES “ESTA SEMANA DEBUXAMOS TODOS/AS”

É obxecto destas bases regular a convocatoria do concurso infantil de debuxo promovido durante o Estado de Alarma por mor do confinamento a causa do Covid-19

Lun, 16/03/2020

MARIANO IGLESIAS CASTRO, ALCALDE DO CONCELLO DE MESIA, A CORUÑA
 

COMUNICA:  
   

1. A TODOS/AS OS/AS VECIÑOS/AS QUE É DE OBRIGADO CUMPRIMENTO AS DIRECTRICES E PROHIBICIÓNS ESTABLECIDAS NO ESTADO DE ALARMA QUE DECLAROU O GOBERNO CENTRAL.


2. A ATENCIÓN DOS SERVIZOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS SERÁ UNICAMENTE POR MEDIOS TELEMÁTICOS, A TRAVÉS DA SEDE ELECTRÓNICA https://sede.concellodemesia.gal, CORREO ELECTRÓNICO correo@concellodemesia.gal OU TELÉFONO 981687001 QUE TEÑEN Á SÚA DISPOSICIÓN PARA COMUNICARSE CO CONCELLO.

UNICAMENTE EN CASO DE EXTREMA URXENCIA E IMPERIOSA NECESIDADE, ATENDERASE MEDIANTE CITA PREVIA.


3. TAMÉN SOLICITO AOS/ÁS VECIÑOS/AS QUE SE SON COÑECEDORES/AS DE QUE ALGUNHA PERSOA, POLOS CONDICIONANTES AÑADIDOS QUE XENERA O ESTADO DE ALARMA, PRECISA DE ALGÚN TIPO DE AXUDA PARA ADQUIRIR PRODUTOS DE PRIMERIA NECESIDADE, MEDICINAS, CITA MÉDICA, … PÓÑANSE EN CONTACTO CO CONCELLO NO TELÉFONO 981687001 OU COS SERVIZOS SOCIAIS NO TELÉFONO 981687238.


O QUE SE FAI PÚBLICO PARA XERAL COÑECEMENTO SOLICITANDO A COMPRENSIÓN E COLABORACIÓN DA VECIÑANZA.

Ven, 13/03/2020

Mariano Iglesias Castro, Alcalde do Concello de Mesía

FAGO SABER

Que o Concello de Mesía adopta unha serie de medidas e recomendacións para evitar posibles contaxios polo coronavirus por un período inicial dende o día 13 ata que se emita un novo aviso:

- Suspensión de todas as actividades e eventos culturais e deportivos organizados polo concello.

- Peche dos edificios e instalacións municipais: Casa da Cultura, pavillóns polideportivos municipais, locais sociais das parroquias.

- Recomendación ás asociacións e entidades do municipio que suspendan os seus actos públicos e sociais durante o dito período.

- O Concello permanecerá aberto pero restrinxiranse a atención presencial a todos os servizos agás: Rexistro Xeral e Padrón de Habitantes de 09.00 a 14.00 horas. As consultas e demais servizos deberán realizarse por vía telefónica ao 981687001 ou telemáticamente a través da sede electrónica https://sede.concellodemesia.gal/ ou do email: correo@concellodemesia.gal/

- O Rexistro Civil tramitará unicamente servizos urxentes como son licenzas de enterramento, inscricións principais e fes de vida. A solicitude deberá facerse por vía telefónica.

As ditas medidas iranse adaptando á situación epidemiolóxica de cada momento e informase de cada variación que se poida producir con respecto a elas.

Este concello envía unha mensaxe tranquilizadora á veciñanza e insiste en que sigan as instrucións das autoridades sanitarias. Así mesmo, recoméndase consultar fontes oficiais para informarse, como á páxina do Ministerio de Sanidade (www.mscbs.gob.es) ou o teléfono de información para a ciudadanía 900 400 116.

Pregamos á veciñanza a máxima colaboración. Deter o virus é cousa de todos/as.

Lun, 09/03/2020


O Concello de Mesía informa de que a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia publicou no DOG núm. 46, do 9 de marzo de 2020, a convocatoria de axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B e C á mocidade galega coa finalidade de mellorar a súa autonomía, mobilidade e empregabilidade.


O importe da axuda será de 400 euros para a obtenicón do permiso de conducir de clase B e 650 € para o permiso de clase C.

Poderán solicitar estas axudas as persoas que teñan cumpridos os 18 anos, que estean empadroadas, cunha antigüidade mínima dun ano, na Comunidade Autónoma de Galicia, estar inscritar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, e estar matriculadas nunha autoescola no momento de presentar a solicitude ou ben ter o/os permiso/s para o/os cales se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2020 e a data de presentación da solicitude.

O prazo de presentación da solicitude estará aberto ata o 31.07.2020, salvo que se produza con anterioridade o esgotamento do crédito orzamentario dispoñible.

Máis información chamando ao concello ou accedendo á convocatoria no seguinte enlace: convocatoria de axudas para facilitar a obtencion permisos conducion B e C.

Lun, 02/03/2020

O Concello de Mesía informa de que o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) da Xunta de Galicia vén de publicar no DOG núm. 38 do 26.02.2020 a Resolución do 06.02.2020 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación dirixidas a persoas físicas, entre outros beneficiarios, para o ano 2020:

- Programa de fomento da mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas,  que se tramitará co código de procedemento VI422E. O prazo de presentación das solicitudes de subvención rematará o 26.03.2020 ou ata o esgotamento de crédito.

- Programa de fomento da mellora da rexeneración e renovación urbana e rural, correspondente ás áreas de rehabilitación integral (ARI) de Camiños de Santiago, que se tramitará co código de procedemento VI408H. O prazo de presentación das solicitudes de subvención rematará o 30.10.2020 ou ata o esgotamento de crédito.

- Programa Rehaluga para as persoas propietarias ou usufrutuarias das vivendas en trámite de incorporación no marco do Programa de vivendas baleiras, que se tramitará co código de procedemento VI426C. O prazo de presentación das solicitudes de subvención rematará o 10.11.2020 ou ata o esgotamento de crédito.
 

Máis información en "Ler máis".

Páxinas