Corporación Municipal

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Mariano Iglesias Castro


Acceda á web do PSdG-PSOE

D. Mariano Iglesias Castro
Dª. Pilar Sánchez Ulloa
D. Gervasio Sánchez Barreiro
D. José Pardo Álvarez
D. José Manuel Blanco López
Dª. María Amparo García Pernas
D. Manuel Méndez Remeseiro
D. José Eliseo Bello Vázquez

 

Web PP-g

D. José Alfonso Carro Rioboo
D. Jesús Mosquera Manteiga

 

Web BNG

Dª. Beatriz Louro López