PUBLICACION BASES OBRADOIRO DE EMPREGO 2020-2021

Lun, 16/11/2020
OBRADOIRO DE EMPREGO ORDES, FRADES, MESIA
O Concello de Mesía publica as bases reguladoras do procedemento de selección do alumnado e do persoal directivo, docente e administrativo do Obradoiro de emprego Brañas de Illó-Río Samo III.

As ditas bases están expostas ao público no taboleiro de anuncios da Oficina de Emprego de Ordes e nos taboleiros de anuncios e na páxina web da entidade promotora e concellos asociados.