PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/DUNHA MONITOR/A DE TEMPO LIBRE

Obxecto: 
Ten por obxecto a presente convocatoria a contratación temporal dun/dunha monitor/a de tempo libre mediante contrato de obra ou servizo cunha duración estimada dun ano, prorrogable outro ano máis. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.050,00 € brutos ao mes, incluida a parte proporcional das pagas extraordinarias.
Documentación: 
Bases convocatoria e Anuncio BOP nº 25   -  Publicado: 05/02/2019 - 13:51
Documentación Complementaria: