Axudas

Lun, 06/07/2020
AXUDA CHEQUE AUTONOMOS SEGUIMOS ADIANTE

A Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia publicou no DOG núm. 133, do 06.07.2020, as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas para as persoas traballadoras autónomas de Galicia do programa Cheque autónomo seguimos adiante.

A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica ás persoas traba­lladoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados na actual situación económica motivada pola pandemia do COVID-19.

O prazo de solicitude remata o 06.08.2020.

Máis información en "Ler máis".

Lun, 06/07/2020
PROGRAMA EMEGA XUNTA DE GALICIA

A Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia convocou as axudas ao programa Emega que comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como o acceso a servizos específicos de información, asesoramento e orien­tación empresarial co obxecto de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres (DOG núm. 133, 06.07.2020)

O programa Emega comprende as seguintes liñas e axudas complementarias: Liña Emprende, Liña Innova, Liña Activa, Liña ITEF e Concilia.

O prazo de solicitude remata o 06.08.2020.

Máis información en "Ler máis".

Xov, 02/07/2020
AXUDAS ENERXÍAS RENOVABLES TERMICAS 2020-2021_INEGA

O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) publicou no DOG núm. 129 do 01.07.2020 a Resolución do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021.

O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte enerxética a xeotermia, a aerotermia e a solar térmica (código de procedemento IN421G).

Estas subvencións están dirixidas a entidades sen ánimo de lucro, a empresas legalmente constituídas e autónomos así como a entidades locais e entidades dela dependentes.

O prazo de presentación das solicitudes de subvención rematará o 03.08.2020.

Máis información en "Ler máis".

Lun, 01/06/2020

A Deputación da Coruña reabre o prazo para solicitar as axudas das liñas PEL-PEMES e PEL-EMPRENDE do Plan de emprego Local 2020 dirixidas a pequenas e medianas empresas, autónomos/as, emprendedores/as da provincia. O prazo de solicitudes, que foi suspendido en marzo debido ao estado de alarma, retómase de novo a partir de hoxe, luns 01.06.2020, e estará aberto ata o 11 de xuño.


Máis información no seguinte enlace "PEL-PEMES e PEL-EMPRENDE" ou chamando ao concello ao 981687001.

Lun, 27/04/2020

O Estado publicou no Boletín Oficial do Estado núm. 112 do 22.04.2020 o Real Decreto – Lei 15/2020, de 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego. Este novo paquete de medidas económicas e sociais centránse en apoiar ás empresas e aos/ás traballadores/as reforzando, complementando e ampliando as decisións adoptadas dende a segunda semana de marzo para contrarrestar o impacto do COVID-19:

- Medidas para reducir os costes operativos das PYMES e autónomos/as.
- Medidas para reforzar a financiación empresarial.
- Medidas fiscais.
- Medidas para facilitar o axuste da economía e protexer o emprego.
- Medidas de protección aos cidadáns.
 

Máis información en "Ler máis", na Web do SEPE e no Facebook do SEPE.

Mar, 31/03/2020

O Goberno aprobou un paquete de medidas extraordinarias para traballadores/as por conta propia, empresas e traballadores asalariados afectados pola declaración do estado de alarma ante a pandemia polo COVID-19.

Unha das principais medidas destínase aos/ás autónomos/as coa aprobación dunha prestación extraordinaria co obxecto de paliar os efectos negativos sobre os seus negocios da pandemia do COVID-19.

Toda a información sobre a dita prestación poden vela en "Ler máis".

Lun, 02/03/2020

O Concello de Mesía informa de que o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) da Xunta de Galicia vén de publicar no DOG núm. 38 do 26.02.2020 a Resolución do 06.02.2020 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación dirixidas a persoas físicas, entre outros beneficiarios, para o ano 2020:

- Programa de fomento da mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas,  que se tramitará co código de procedemento VI422E. O prazo de presentación das solicitudes de subvención rematará o 26.03.2020 ou ata o esgotamento de crédito.

- Programa de fomento da mellora da rexeneración e renovación urbana e rural, correspondente ás áreas de rehabilitación integral (ARI) de Camiños de Santiago, que se tramitará co código de procedemento VI408H. O prazo de presentación das solicitudes de subvención rematará o 30.10.2020 ou ata o esgotamento de crédito.

- Programa Rehaluga para as persoas propietarias ou usufrutuarias das vivendas en trámite de incorporación no marco do Programa de vivendas baleiras, que se tramitará co código de procedemento VI426C. O prazo de presentación das solicitudes de subvención rematará o 10.11.2020 ou ata o esgotamento de crédito.
 

Máis información en "Ler máis".

Lun, 13/01/2020

A Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia publicou no DOG núm. 3, do 07.01.2020, axudas destinadas ás empresas ao abeiro do programa 'Galicia Emprega', que ten como obxectivo impulsar a formación e contratación de mozos/as, persoas con discapacidade, mulleres e parados/as de longa duración. Galicia Emprega” abrangue catro liñas: “Emprega Xuventude”, “Emprega discapacidade e exclusión”, “Emprega Muller” e “Emprega parados de longa duración”.

 

Máis información en “Ler máis” ou chamando ao concello.

Xov, 16/05/2019

 

A Xunta de Galicia abriu o prazo de presentación de solicitudes de axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma.

Esta convocatoria concede axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que unha vez finalizado o seu período de descanso por nacemento contraten unha persoa para ampliar a súa conciliación da vida familiar e laboral.

 

Mediante a presente axuda permitirase que a persoa traballadora por conta propia obteña unha compensación para a contratación dunha persoa durante un período máximo dun ano, para favorecer a conciliación da súa vida persoal e laboral e facilitar a continuidade do seu proxecto empresarial.

O prazo de solicitude ata o 30.09.2019.

Lun, 10/09/2018

A Xunta de Galicia abriu o prazo de presentación de solicitudes de axudas para a posta en marcha de casas do maior no rural.

Concederanse axudas para a posta en marcha de experiencias piloto destinadas á atención de mulleres e homes maiores de 60 anos de idade, en situación de dependencia moderada e severa, de grado I e grado II, respectivamente, mediante o establecemento da casa do maior nos concellos de menos de 5.000 habitantes.

O prazo de solicitude remata o 07.10.2018.

Máis información en "Ler máis...".

Páxinas