Noticias

Ven, 02/07/2021

O Concello de Mesía no día de hoxe, 02.07.2021, publica na páxina web e no taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal o Decreto de Alcaldía polo que se aproban as listas definitivas de admitidos/as-excluídos e de agarda das prazas do Punto de Atención á Infancia Municipal "Os Camiños" para o curso 2021-2022.

A matrícula farase do 5 ao 16 de xullo do actual, ambos os dous incluídos, debendo presentarse no Rexistro Xeral do Concello a documentación establecida no artigo 8.3. do Regulamento de réxime interno do Punto de atención á infancia “Os Camiños” xunto coa aceptación da praza (Anexo III).

A non presentación da dita documentación en prazo entenderase como renuncia á praza.

Máis información en "Ler máis".

Dom, 20/06/2021
CAMPAMENTO  DE  VERÁN - XOECON   2021 - Concello de Mesía

Comezo do prazo de inscrición hoxe: do 21 ao 28 de xuño.  É obrigatorio cubrir a folla de inscrición do campamento, que atopades adxunta a esta nova. Entregar por mail: casadacultura@concellodemesia.gal ou presencialmente.

Prazas: Limitadas, preferencia empadroados.

PREZO: 10 € por quenda. Pagar cando se saiban os grupos por quendas. Hai que cubrir un anexo á inscrición que se vos facilitará o primeiro día de campamento.

Datas:

  •   1º Quenda: do 1 ata o 16 de xullo
  •   2º Quenda: do 19 ata o 30 de xullo
  •     3º Quenda: do 2 ata o 13 de agosto
  •     4º Quenda: do 16 ata o 31 de agosto

Idades: nenos/as escolarizados/as ata os 14 anos.

Horario: 09:30 a 14:00 h. 

Instalacións: Piscina Municipal de Xanceda, CPI Xanceda.

Xov, 17/06/2021
VERÁN 2021 - Concello de Mesía

O Concello de Mesía presenta a súa programación de actividades para este verán, adaptándonos as medidas restrictivas que nos propoñan pola COVID - 19.

Campamanto XOECON, escolas e campus infantís, xuvenís e para adultos, con diversas actividades deportivas, culturais e cursos de formación. Recuperamos saídas, ainda que todavía non volvemos a todas as que estabamos habituados. O que si aproveitaremos será o aire libre para facer cinco ACTUACIÓNS e dúas proxeccións de CINE ao aire libre. Tamén faremos saídas de sendeirismo, asi como programamos o Camiño de Santiago por etapas.

Toda a información sobre as actividades está recollida no PROGRAMA DE ACTIVIDADES que adxuntamos no anexo.

Inscricións do 21 o 28 de xuño para as Escolas de Verán.

BO VERÁN!

Xov, 17/06/2021

O Concello de Mesía informa de que a Consellería de Política Social publica hoxe, 17.06.2021, no DOG núm. 114, a ORDE do 4 de xuño de 2021 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 NON sostidas con fondos públicos (privadas) a través do programa Bono concilia, e se convocan para o curso 2021/2022.

A axuda consistirá nunha cantidade mensual para contribuír ao pagamento do importe da praza nunha escola infantil 0-3 privada por un período máximo de 11 meses e a dita contía estará en función da renda per cápita da unidade familiar.

O prazo de presentación de solicitudes é dende o 18 de xuño ata o 19 de xullo do 2021, ambos os dous inclusive.

Máis información en "Ler máis".

Xov, 17/06/2021

O Concello de Mesía no día de hoxe, 17.06.2021, publica na páxina web e no taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal o Decreto de Alcaldía polo que se aproban as listas provisionais de admitidos/as-excluídos e de agarda das prazas do Punto de Atención á Infancia Municipal "Os Camiños" para o curso 2021-2022.

Ábrese un prazo de 10 días hábiles, dende o 18 de xuño ata o 1 de xullo do actual, ambos inclusive, a efectos de que os/as interesados/as fagan as alegacións ou presenten os documentos e xustificantes que estimen pertinentes.

Máis información en "Ler máis".
 

Mar, 15/06/2021

O Concello de Mesía informa de que a Axencia Instituto Enerxético de Galicia publica hoxe, 15.06.2021, no DOG núm. 112, a RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para a realización de actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias para o ano 2021.

Poderán obter dereito a subvención aquelas actuacións que cumpran o establecido no artigo 13 do Real decreto 149/2021 polo que se regula o presente programa e se desenvolvan no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. En concreto as seguintes:
– Actuación 1: mellora da eficiencia enerxética das explotacións de regadío.
– Actuación 2: mellora da eficiencia enerxética e utilización de enerxías renovables en explotacións agropecuarias.

O investimento mínimo para que a actuación sexa subvencionable debe ser de 5.000 euros por actuación, IVE non incluído.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, e na páxina web do Inega.

O prazo de presentación de solicitudes comezará ás 9.00 horas do 22 de xuño de 2021 e rematará o 31 de decembro de 2021 ou ata o esgotamento de crédito. A concesión destas axudas realizarase en réxime de concorrencia non competitiva e resolverase por orde de entrada no Rexistro de solicitude e ata esgotar o crédito.

Máis información en "Ler máis".

Lun, 14/06/2021
CACHARELAS DE SAN XOÁN 2021 - Bando Concello de Mesía

O Concello de Mesía informa que quedan establecidas unha serie de medidas para evitar accidentes e así garantir a seguridade de todos/as os/as que nelas participan:

Prohibese a celebración das tradicionais cacharelas de san xoán en solo público municipal e espazos de titularidade municipal durante a noite do 23 ao 24 de xuño. TAMPOUCO se poderán realizar as cacharelas que interrompan ou deterioren estradas, camiños e beirarrúas.

Permítese a realización das cacharelas en terreos particulares respectando as condicións que se recollen no plan para a transición cara unha nova normalidade, así como as condicións xerais de todos os anos.

Isto afecta unicamente a aquelas cacharelas que se realicen en terreos particulares, localizadas en solos urbanos e de núcleos rurais, o día 23 de xuño,  a partir das 18.00 horas, as cales deberán quedar perfectamente apagadas antes das 06.00 horas do día seguinte.

Unicamente poderán realizarse aquelas cacharelas que foran comunicadas, por persoas maiores de idade, vía telefónica (981687001) ao concello ata o 22 de xuño do actual.

Queda prohibida a queima de todo tipo de residuos (materiais que conteñan na súa composición plástico, colchóns, rodas, aerosois, produtos inflamables ou explosivos, …) e, en xeral, calquera substancia que ao arder desprenda gases ou fumes tóxicos.

Dom, 13/06/2021
ACTUACIÓNS DE VERÁN 2021 NO CONCELLO DE MESÍA

Presentamos o cartel cas actuacións que faremos neste verán ao aire libre, na zona das Piscinas de Xanceda.

Para anotarse  xa se pode chamar ou enviar wassap ao 699 453 750 ata dous días antes de cada actuación.

O martes 22 de xuño, para pechar o período escolar, quedamos con MAMÁ CABRA para ver "A fraga do meo avó".

Sáb, 12/06/2021
CURSO DE MONITOR DE TEMPO LIBRE - Concello de Mesía

O Concello de Mesía organiza e subvenciona parte dun novo CURSO DE MONITOR DE TEMPO LIBRE para facer neste verán.

CARACTERÍSTICAS:

- Curso homologado pola Xunta de Galicia. 250 horas teóricas e 150 h. prácticas.

- Modalidade mixta: TELEFORMACIÓN e tamén PRESENCIAL (9:30-14:30)

- Prezo: Entre 250 € ou 300 € (dependendo do número de alumnado inscrito).

- Xa está aberto prazo inscrición no Tlf. 981687001 (ext.3). Ata o 12 de xullo.

- Inicio curso: 19 de xullo.

Xov, 10/06/2021

O Concello de Mesía informa de que a Consellería de Política Social publicou hoxe, 10.06.2021, no DOG núm. 109, a Orde pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro familiar para persoas coidadoras e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

Así pois, para facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas coidadoras, defínense dúas modalidades de actuacións subvencionables:
- Modalidade de Respiro no fogar para financiar a atención puntual, integral e directa no propio fogar da persoa dependente ou con discapacidade.
- Modalidade de Respiro en residencia para financiar estadías temporais en centros residenciais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán ser beneficiarias da subvención aquelas persoas coidadoras habituais non profesionais que atendan de forma continuada unha ou máis persoas dependentes ou con discapacidade ou en situación de necesidade de terceiros para as actividades da vida diaria, acreditada mediante informe médico e social.

O período subvencionable comprenderá dende o 1 de xanerio ata o 30 de novembro de 2021.

O prazo de presentación das axudas comezará mañá, día 11.06.2021, e rematará o 30.09.2021.

Máis información en "Ler máis".
 

Páxinas